Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

prov in medias res kap 3-4

Skapad 2019-11-26 14:03 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Latin – språk och kultur
Text,översättning, grammatik och grammatisk terminologi samt lånord

Innehåll

Matriser

Lat
prov in medias res kap 3-4

Centralt innehåll

Läsning och tolkning av mycket enkla latinska texter, till exempel texter från läroböcker, mycket enkla autentiska texter, citat och sentenser samt av bearbetade autentiska texter, till exempel fabler. Latinskt basordförråd med betoning på ord, orddelar, begrepp och uttryck som lever vidare i de moderna språken och i vetenskaplig terminologi.
e
c
a
Text och översättning
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet i mycket enkla latinska texter.arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet och i begränsad utsträckning den latinska grammatikens grunder.
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet och de flesta detaljer i mycket enkla latinska texter. I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet den latinska grammatikens grunder.
Eleven läser, återger och tolkar såväl huvudinnehållet som detaljer i mycket enkla latinska texter. I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet den latinska grammatikens grunder
Terminologi
I Eleven beskriver mycket enkla företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
Eleven beskriver enkla företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
Eleven beskriver enkla och något mer komplexa företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
ordförråd
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett begränsat latinskt basordförråd.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett latinskt basordförråd.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet ett latinskt basordförråd.

Centralt innehåll

Latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk.
e
c
a
lånord
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan latin och svenska, engelska och andra moderna språk. Eleven identifierar och förklarar översiktligt mycket vanliga latinska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken. Eleven redogör översiktligt för det latinska språkets användning genom tiderna och ger enkla exempel på latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan latin och svenska, engelska och andra moderna språk. Eleven identifierar och förklarar utförligt vanliga latinska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken. Eleven redogör utförligt för det latinska språkets användning genom tiderna och ger välgrundade exempel på latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan latin och svenska, engelska och andra moderna språk. Eleven identifierar och förklarar utförligt och nyanserat vanliga och mindre vanliga latinska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken. Eleven redogör utförligt och nyanserat för det latinska språkets användning genom tiderna och ger välgrundade och nyanserade exempel på latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: