Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2019-11-26 16:01 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 2 Engelska
I engelskan under våren i årskurs 2 tränar vi på elevnära ord och fraser för att eleverna ska känna sig tryggare i att använda engelskan i kommunikativa sammanhang. Vi tränar dagligen på engelska begrepp genom att exempelvis även presentera veckodagen på engelska.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer:

 • Du kan kommunicera på engelska i tal.
 • Du kan lära och arbeta både själv och tillsammans med andra.
 • Du tar ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö.

Du ska få:

 • lära dig och använda dig av olika hälsningsfraser.
 • göra en kort och enkel presentation av dig själv muntligt.
 • lära dig räkna från 1 – 20.
 • lära dig veckodagarna, månaderna och några väderord på engelska.
 • lära dig några lägesord samt elevnära ord på engelska.
 • berätta något om din familj eller ett husdjur.
 • berätta något om ett intresse.
 • lyssna på och översätta vardagsnära texter.
 • lyssna på och läsa/sjunga sånger och ramsor.
 • delta i enkla samtal med dina klasskamrater.
 • lära dig stava några enkla ord.
 • se engelska filmer.

Centralt innehåll

 • Välkända ämnesområden.
 • Tydligt talad engelska från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal.
 • Filmer för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.

 Så här ska vi göra

 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par samt med grupparbete.
 • Vi läser och skriver gemensamt och individuellt.
 • Vi ser filmer.
 • Vi leker lekar och spelar spel.
 • Vi gör kooperativa övningar.
 • Vi pratar och lyssnar mycket.
 • Vi sjunger.

Mål i slutet av åk 2:

 • Du kan förstå tydligt talad engelska om saker du känner till.
 • Du kan använda det engelska språket med hjälp av inövade ord och fraser kring sådant du känner till.
 • Du kan presentera dig själv och din familj muntligt.
 • Du kan skriva några ord på engelska.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Presentera dig själv på engelska.
 • Skriva några ord på engelska.
 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Visa hur långt du kommit (muntligt) genom att använda begrepp och fraser vi arbetat med.

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • Engagerar dig och tar ansvar för ditt lärande
 • Försöker tala och uttrycka dig på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Tala (ordkunskap)
Du kan med stöd säga namnet på några elevnära ord, t ex familjemedlemmar, veckodagar, väder och mat/dryck. Med stöd kan du berätta något om dig själv och din familj.
Du kan säga namnet på några elevnära ord (t ex familjemedlemmar, veckodagar, väder och mat/dryck). Du kan berätta om dig själv och din familj, samt kan använda enkla inövade ord och fraser i kända situationer.
Du är säker på de elevnära ord (t ex familjeord, veckodagar, väderord och mat) som vi har gått igenom. Du kan presentera dig och din familj, och du använder självständigt ett enkelt språk med kända och inövade ord och fraser.
Samtala
Du deltar med stöd i samtal genom att svara enkelt och fåordigt på direkta frågor. Med stöd kan du ställa mycket enkla frågor till en kamrat.
Du deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, samt kan själv ställa enkla frågor till dina kamrater.
Du deltar aktivt i samtal genom att svara på frågor med hela meningar/fraser, samt kan använda kända fraser med säkerhet för att fråga dina kamrater saker.
Lyssna
Du förstår välkända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk och bilder.
Du förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. Du förstår enkla, korta instruktioner.
Du förstår när någon talar tydligt och det handlar om ett ämne du känner igen. Du förstår korta instruktioner och samtal.
Skriva
Du kan med stöd skriva några av de elevnära ord vi tränat på.
Du kan skriva några av de elevnära ord vi har tränat på.
Du kan skriva flera av de elevnära ord vi har tränat på och uppvisar viss säkerhet kring stavningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: