Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus åk 5

Skapad 2019-11-26 22:30 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola F – 9
Hur bildas en regnbåge? Hur kommer det sig att du kan se dig själv i en spegel? Varför är himlen blå?

Innehåll

Varför? 

"Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling." (LGR11)

Vad?

Hur ljus sprider sig från olika ljuskällor

Skuggors form och storlek

Hur ljus uppfattas av ögat

Ljuset hastighet

Begrepp

Ljuskälla              Skugga

Ljusstråle             Näthinna

Absorberas             Lins

Reflekteras            Synnerven 

Spektrum               Regnbågshinna

Brytning

Pupillen

Hur?

Experiment/undersökningar (Skuggfigurer (Oh-lampa) http://tempputehdas.heureka.fi/sv/experiment/ljus-och-farg/

Venndiagram - jämföra ljud och ljus http://gunnesbo99.blogspot.com/2014/02/en-jamforelse-mellan-ljud-och-ljus.html

Faktatexter 

Karusellen med olika begrepp

Socrative - Sant eller falsk 

Concept Cartoons https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/concept-cartoons-ljus-och-skuggor-arskurs-7-9

Kahoot

Film

https://app.studi.se/l/ljus-och-skugga

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7071

 

Bedömning

Enkel bedömningsuppgift ur https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?testGuid=0E1D4CC0BA574AF79C492BDBC3B9F060&documentGuid=4AE7A2C55AF94ED583FAEB6297B77854 

Lärandematris - Elevexempel - Kamratbedömning 

Aktiviteter på lektioner

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: