Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mina kompisar och mitt möte med naturen.

Skapad 2019-11-27 08:39 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

Fokusområde i enheten 

 

Barns förhållande till en hållbar utveckling och till en hållbar framtid 

I förskolan lär vi om oss världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett brett perspektiv d v s det är större än sopsortering och att släcka lampor  ett bättre ord är kanske  En hållbar framtid. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker på att alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer, allt som sker på våra förskolor skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna, djuren, växterna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och allt levande i alla led, samt att alla upplever att de på samma villkor kan och får vara med för att verka för en hållbar utveckling! 

 

Under verksamhetsåret har vi valt att på olika sätt fördjupa oss i: 

  • Undervisningsbegreppet i förskolan, roller och ansvar 

  • Hållbar utveckling, bemötande, demokratiuppdraget, och digitalisering i en hållbar tid.  

 

 

Resultat av föregående års utvärdering  

Förra året hade vi fokus på Rörelse och Kultur då vi hade lägre på dessa områden i bruk 2018. detta vart en succé båda områdena höjde sig markant. Rörelse fick vi max resultat och även om vi inte fick lika högt på kultur så fick vi avsevärt mycket bättre än paletten i snitt i bruk 2019. Något vi tar med oss i  året läsår.  

 

Från bruk 2019 så ser vi att IKT är ett område vi måste bli bättre på. Vi behöver använda mer digitala hjälpmedel i undervisningen och förmedla det till vårdnadshavarna på ett bra sätt.   

Det andra området vi behöver höja oss enligt bruk. Är synliggörande av dokumentation av barnens lärande.  Enligt bruk 2019.  

 

 

Resultat av uppstartsveckorna  

 

Vi har sett att gruppen är väldigt intresserade av att göra saker. Oavsett vad den mindre gruppen gör så vill alla barn delta aktivt. Det vi kan se att gruppen gillar lite extra är skogen, biblioteket. rörelse, böcker, utflykter. 

Vi har sett hur givande det är med den lila gruppen. När vi delar oss 6,6,6 med en ped i varje så  finner vår barngrupp lekro och det har gett barnen ett utforskade klimat.   

 

Sommarbilden blev super lyckat alla barnen upplever vi har älskat att få presentera sina bilder. Vi tror att nyckeln  till varför det blev så lyckat var att vi anpassade hur barnen presenterade sina burkar utefter varje barn. Och även att vi endast lätt dem presentera dem i små grupper från 2-4 st.  

 

 

Pedagogiska ställningstaganden/arbetssätt 

 

Barnens projekt. Ge barnen stort ansvar. Våga låta projektet drivs av barngruppens intressen.  

Arbeta i de små grupperna. Vi har sett hur mycket bättre det blir för samtliga barn i gruppen när vi delar oss i tre.  

Rimliga åtagande. Vi kan inte göra allt. Men det vi gör ska vara kvalité. Vi måste våga hålla fokus och låta det få ta lite tid. Projektet ska aldrig stressas fram.  

Projektet ska bilda en helhet. Projektet ska genomsyra hela verksamheten. Tex har vi pedagogled dans, så gör vi den till en del av projektet. 

Biblioteksbesök.   Vi går regelbundet till biblioteket för att låna böcker till projektet. Detta för att vi pedagoger och barnen ska få ett utökat begreppsförråd kring projektet. Vi ska använda oss av bibliotekariernas kunskaper för att få bra/rätt böcker.   

 

 

 

Syfte med projektet - Jag, mina kompisar och mitt möte med naturen. 

Ta till vara på barnens nyfikenhet och intresse för naturen. 

Projektet ska syfta till att barnen lär sig mer om naturen och ett hållbart förhållningssätt. 

 

Mål  

Arbetsro och lekro där gruppen ger uttryck för trygghet och nyfikenhet! 

 

Att barnen blir medvetna om att de är huvudaktörer i projektet och är självständiga i miljön. 

 

Att vårt gemensamma projekterande kommer leda till  varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

 

Att vårt gemensamma projekterande kommer leda till  varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: