Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-11-27 09:06 i Wendesgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska
Självklart ska mobilen förbjudas i skolan!

Innehåll

Du skall skriva ett inlägg som svar på Michael Landins text (läroboken s.124).  Du håller inte alls med om det han säger och detta skall tydligt framgå.

Rubrik: "Självklart ska mobilen förbjudas i skolan"

Längd: 300-600 ord

Innehåll: Tes och tre olika argument som stödjer tesen. Använd gärna andra källor . Du ska lyfta fram ett av Ländins argument genom citat eller referat. Detta ska du bemöta och helst förgöra. Du måste ha korrekt källhänvisning i den löpande texten.

Disposition: Skall följa textmönster för argumenterande texter. Sammanhangssignaler samt styckeindelning. Var argument bör stå i ett eget stycke.

Språk och stil: Formellt men får gärna vara engagerat och värdeladdat. För en högre nivå bör du använda stilfigurer.

 

Vi kommer att gå igenom processen samt bedömningskraven  djupare i klassrummet så det är viktigt du kommer på lektionerna och deltager aktivt.

Uppgifter

 • Argumneterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande.
  Sve  -
 • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.
  Sve  -
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
  Sve  -
 • Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.
  Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda andra källor och skriva en egen text
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven använder grundläggande regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från andra källor kan eleven skriva en argumenterande text.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven använder grundläggande regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från andra källor kan eleven skriva en argumenterande text. Elevens text ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven använder grundläggande regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från andra källor kan eleven skriva en argumenterande text. Elevens text innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Struktur och tydlighet
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Eleven kan skriva en argumenterande text. Texten är sammanhängande och begriplig. Texten har en tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan skriva en argumenterande text. Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva en argumenterande text. Texten är sammanhängande, begripliga och väldisponerad. Dispositionen är tydligt urskiljbar.
Disposition
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Texten har tydligt urskiljbar disposition.
Texten är väldisponerad.
Texten är väldisponerad.
Språk
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet Språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet Språket är varierat och delvis välformulerat.
Anpassa texten
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Texten är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Argumentation
Eleven har inte nått målen för godkänt.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: