Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- geometriska former

Skapad 2019-11-27 09:11 i Luna förskola Österåker
Förskola
Vi letar geometriska former i skogen.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Matematik- geometriska former
Datum: 27/11
Deltagande pedagoger:
Stina, Linda, Arbrore 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Barnen får ,via ett brev, ett uppdrag att gå ut i skogen och leta geometriska former. 

 

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: Barnen ska få utveckla sina kunskaper i geometriska former.
 
Hur: Vi letar geometriska former i naturen.
 
Vem: Alla barn i två olika grupper.
 
När: Torsdag 28/11 och fredag 29/11
 
Var: Skogen
 
Varför: För det livslånga lärandet. Grunder i matematik.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 Film, foto.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: