Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och relationer

Skapad 2019-11-27 09:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska Naturkunskap
Hur gör man när man är kär? Vad är okej och vad är inte okej? Hur fungerar kroppen och känslorna? Vilka påståenden om sex kan man lita på? Vart kan man vända sig för att få råd och stöd?

Innehåll

Sex och relationer

v

tis: sv

ons: nk

tors: sv

tors: nk

fre: sv

48

--

--

intro till momentet

befruktning

samtycke och kommunikation

49

säga ja, säga nej

homo-, hetero-, asexualitet, könsidentitet

--

frågelåda med sksk Lena

homo-, hetero-, asexualitet, könsidentitet

50

--

sex på nätet

besök på Ungdomsmot.

besök på Ungdomsmot.

--

51

--

normer och värderingar

--

momentet avslutas

--

 

Vad? 

Under några veckor fördjupar vi oss i en rad olika frågor som rör sexualitet och relationer, roller och identitet, normer och värderingar. Det är ett samarbete mellan naturkunskapen och svenskan. De som läser franska kommer även att ägna lektionstid åt sex och relationer genom att se några avsnitt av Skam France. 

Hur?

- genomgångar

- läsning (t.ex. artiklar)

- filmer

- diskussioner och värderingsövningar

- anonym frågelåda

- besök på Ungdomsmottagningen

 

Varför?

Det finns många missuppfattningar kring sex och relationer, mycket fördomar och ren okunskap. Vrångbilder förmedlas inte minst genom porren. För att du ska känna dig tryggare i det här känsliga ämnet vill vi ge dig en stabil kunskapsbas och möjlighet att formulera dina egna tankar, argument och frågor. 

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms under de gemensamma diskussionerna. Det gäller både faktakunskaper i naturkunskap och förmåga att samtala, diskutera och argumentera i svenska.

 

Detta ska du kunna efter momentet 

 • I svenska: samtala, diskutera, underbygga dina resonemang och argumentera för egna åsikter.

 • I naturkunskap: se samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Känna till hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Veta något om hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Kunna reflektera över normer rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

 

Material

Pias recension av Vem är hen? https://ueforum.se/recension15/15-2rec4hen.php

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument.
  Nak  E

Matriser

Sve Nak
Svenska 2: sex och relationer

betyget E
betyget C
betyget A
samtala och diskutera
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
argumentera
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: