Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sigma 4a kap 4 Bråk

Skapad 2019-11-27 11:09 i Centralskolan Lerum
Addition och subtraktion talområde 0-10 000
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde ska du få träna på tal i bråkform, bråk med olika värde, jämföra och storleksordna bråk. Träna på tal i blandad form, addera och subtrahera bråk, del av helhet och del av antal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sigma 4a kap 4 Bråk

Multiplikation och Division

Delvis visat kunskaper
Visade kunskaper
Visat väl förtrogna kunskper
Bråk som del av en helhet
Förståelse för vad bråk, täljare och nämnare innebär.
Jämföra bråk
Storleksordna bråk
Skriva bråk i blandad form
Sätta ut bråk på en tallinje
Addera och subtrahera bråk
Bråk som del av ett antal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: