Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VARGEN — Språk och kunskapsutveckling

Skapad 2019-11-27 12:35 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA
Förskolans egna mål:

Barnen ska använda adekvat språkbruk i situationen.

Leker med ord genom rim, sång och sagor. 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Varje dag ska innehålla sång, högläsning, sagoberättande och samtal tillsammans med barnen. Vi ska dramatisera och gestalta olika sånger och sagor. Vi pedagoger ska använda ett adekvat språkbruk i vardagen. Lärmiljöerna ska vara föränderliga och följa barnens lärande. Vi ska samtala med barnen om deras lärprocess. 

Vad vill vi att barnen ska uppnå?

Barnen ska använda språket på olika sätt, genom sång, ramsor och sagor. Barnen ska i samtal med varandra och oss pedagoger reflektera över sitt eget lärande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: