Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realia åk 9: Christmas in English-speaking countries

Skapad 2019-11-27 12:51 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 – 9 Engelska
Hur firas jul i olika engelsktalande länder? Firas det som i Sverige eller skiljer det sig åt? Under fyra lektioner är det just det du ska ta reda på och sedan redovisa din fakta på valfritt sätt.

Innehåll

Syfte: 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. (Lgr11)

Centralt innehåll:

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. 

Arbetsgång: 

Du ska under fyra lektioner undersöka hur man firar jul i ett engelsktalande land. Du väljer själv hur du vill presentera den informationen du hittat. Du kan välja följande redovisningssätt:

 • Skriftligt (max 1 A4)
 • Muntlig presentation i helklass med tillhörande Powerpoint
 • Muntligt inspelat med program som t.ex Creaza (sli.se) 
 • Video inspelat med program så som Screen Castify (Chrome webstore)

I din presentation ska du göra en jämförelse med svenska traditioner. Vilka likheter och skillnader kan du se? För att nå det högsta betyget behöver du också reflektera över vad dessa likheter och skillnader kan bero på och vilka tankar du har om dem. Du ska även presentera och reflektera över vilka webbsidor du har använt dig av och varför. Oavsett vilken redovisningsform du bestämmer dig för ska dessa källor med tillhörande reflektioner lämnas in i ett separat dokument i uppgift i Unikum. 

Försök att hitta fakta om följande "juliga" företeelser i det land du har valt:

 • Under vilka dagar/datum firas julen?
 • Har man tomte och är det han som kommer med julklappar? Vad kallas tomten?
 • Vad äter och dricker man under julen?
 • Har man julgran? Hur ser den ut?
 • Har barnen jullov? När?

Du får naturligtvis ha med annan information som du hittar också om du vill!

Tips! Två användbara webbsidor är whychristmas.com och presenttips.se.

 

Uppgifter

 • Christmas in English-speaking countries

 • Realia åk 9: Christmas i English speaking countries

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: