Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring år 9

Skapad 2019-11-27 12:51 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 9 Matematik
Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband. Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Innehåll

Det här ska du lära dig (kunskapsmål):

Du ska efter detta arbetsområde:

  • Kunna rita ett koordinatsystem samt markera och avläsa koordinater: (Rita ett koordinatsystem, Avläsa koordinater, Markera koordinater.)
  • Kunna läsa av och tolka grafer.
  • Veta innebörden av begreppen variabel, funktion (linjär och icke linjär), proportionalitet och graf (Veta att en proportionalitet alltid börjar i origo, Förstå innebörden av begreppet proportionalitet, Förstå att en icke proportionell funktion inte börjar i origo och veta att det finns ett startvärde.)
  • Kunna läsa av och tolka funktioner med hjälp av ord, grafer och formler (Skapa värdetabell utifrån en funktions formel, Rita en funktions graf med hjälp av värdetabell, Namnge diagram och använda lämpliga axelrubriker.)
  • Avläsa grafer för icke linjära funktioner. (valfritt)
  • Ekvationssystem (valfritt): (Lösa ekvationer med två variabler mha att rita grafer (grafisk lösning av ekvationssystem).

För högre nivå (C & A) ska du kunna resonera och motivera dina svar samt använda begreppen ovan på en mer utvecklad nivå samt punkterna här nedan.

  • Räta linjens ekvation: (Förstå innebörden av k- och m-värde, Kunna skriva en ekvation till en rät linje ex. y=3x+4, utifrån en graf, Kunna rita en graf utifrån en ekvation utan hjälp av värdetabell.
  • Icke linjära funktioner: (Skriva en formel för icke linjära funktioner, Tolka icke linjära funktioner.)
  • Ekvationssystem (Lösa ekvationssystem med algebraisk lösning, Använda ekvationssystem vid problemlösning.)

Matriser

Ma
Samband och förändring år 9

Skriftligt (digitalt) prov

Uppnår ej
E
C
A
Begrepp (B)
Du har kunskaper om några matematiska begrepp t.ex. proportionalitet, koordinater, koordinatsystem.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Metod (M)
Du har gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat. Ex. grafisk lösning till ekvationssystemet
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat. Ex. algebraisk lösning till ekvationssystemet.
Problemlösning (P)
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation (K)
Redovisningen omfattar en mindre del av provet men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det
Redovisningen omfattar hela provet och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela provet och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Resonemang (R)
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: