Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 (Prio)

Skapad 2019-11-27 13:02 i Viktoriaskolan Grundskolor
I det här kapitlet om geometri får du lära dig att använda pi för att beräkna cirkelns omkrets och area, att beräkna volym och begränsningsarea av kub, rätblock, prisma och cylinder.
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matema- tiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2 000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

Innehåll

Mål

Konkretisering av mål
* Du kan lösa problem inom geometri
* Du kan beskriva och använda matematiska begrepp inom geometri
* Du kan utföra beräkningar inom geometri 
* Du kan kommunicera om och med geometri 

 

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha muntliga gemensamma genomgångar.
 • Göra praktiska övningar, spel m m
 • Diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • Arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.
 • Arbeta med övningsblad 
 • Titta på filmklipp

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner
• skriftligt prov tisdag den 3 december 

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
 • Ta vara på lektionstiden.
 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: