Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva insändare

Skapad 2019-11-27 13:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Skriv en egen insändare
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ibland är det viktigt att kunna framföra sina åsikter och argumentera för sitt ställningstagande. I den här skrivuppgiften får du möjlighet att tycka till om något när du lär dig skriva en insändare.

Innehåll

Insändare

Arbetssätt

Var kan du hitta insändare?
När och varför ska man skriva en insändare?


ARGUMENTATION
Vad är argument och argumentation? Vad är motargument? Vilka olika typer av argument finns det?

HUR SKRIVER MAN EN INSÄNDARE?
- struktur och innehåll
- läsa och analysera insändare

VAD SKA MAN SKRIVA OM?
Diskutera tillsammans - Ge varandra förslag på olika ämnen
Se exempel ur tidningar och på nätet.

Nu är det din tur!

 • Skriv en egen insändare:
  • Rubrik
  • Tes
  • Bakgrund
  • Argument (+Motargument)
  • Uppmaning
  • Signatur
  • Följ skrivregler (stor/liten bokstav, stavning, styckeindelning)

 

Mål för arbetet
När arbetsuppgiften är avslutad ska du: * känna till hur en insändare är uppbyggd. * kunna skriva en argumenterande och subjektiv text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Insändare

E
C
A
Koppling till uppgiften
Din text fungerar i huvudsak som en insändare.
Din text fungerar relativt väl som en insändare.
Din text fungerar väl som en insändare.
Innehåll
Din tes presenteras. Dina argument är enkla och stödjer i huvudsak din tes
Din tes presenteras på ett tydligt sätt. Dina argument är utvecklade och stödjer din tes relativt väl.
Din tes presenteras och förklaras. Dina argument är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning, inledning eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och välfungerande inledning och avslutning.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Rubrik
Rubrik finns, kopplas till innehållet.
Rubriken fungerar, täcker innehållet.
Tydlig rubrik, fungerar utmärkt.
Meningsbyggnad och ordval
Enkel meningsbyggnad. Enkelt ordval
Väl fungerande meningsbyggnad. Viss variation i ordvalet.
Mycket väl fungerande meningsbyggnad. Medvetet ordval med variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: