Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnär- Konstverk - Parafras Årskurs 5 HT19

Skapad 2019-11-27 13:48 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 5 Bild
Nu kommer vi att dyka ner i konsthistorien och gruppvis arbeta med olika kända konstnärer och deras verk. Vi kommer att analysera ett valt konstverk och sedan lära oss mer om konstnärer innan vi presenterar dem och det de har skapat i grupp. Eleverna kommer därefter att avsluta med att göra en parafras av valfri konstnär med hjälp av ett digitalt verktyg!

Innehåll

 Syfte

Undervisningen i bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få kännedom om olika konstnärer genom historien och dess verk. De kommer också får förutsättningarna att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och skapa bilder med digitala tekniker och verktyg. Eleverna kommer också att få öva på att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Mål

Målet med uppgiften är att eleven ska:

  Bildframställning: Få en ökad kunskap om hur man gör en egen version/tolkning av ett befintligt konstverk.

  Redskap för bildframställning: Lära sig hantera digitala verktyg

  Bildanalys: Öva på sin förmåga att analysera, diskutera och presentera när de studerar den aktuella konstnären och konstverket

 

Arbetsform

Inledningsvis kommer eleverna tilldelas en känd konstnär att arbeta med t.ex. Claude Monet, Vincent van Gogh, Salvador Dali, Henri Matisse, Frida Kahlo, Georgia O´Keeffe, Isaac Grunewald, Sigrid Hjertén, Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci. Därefter är elevernas uppgift att i mindre grupper ta fram fakta om den aktuella konstnären (levnadsår, var han/hon levde, yrken, familj m.m.). De kommer också få titta på några kända verk av konstnäre innan de sedan väljer ett av dem att arbeta ytterligare med.Ta fram en bild av konstverket och sök fakta om det (material, tidsåtgång, färg osv.). Eleverna att får sedan göra en egen version av konstverket med hjälp av digitala hjälpmedel. 

 

 

Avslutningsvis får eleverna sedan presentera sin konstnär med hjälp av Google Presentation där följande ska vara med: 

- Konstnär: Tidsperiod/stil, ålder, levnadsår, uppväxt, familj, yrken.

- Konstverk: Namn på verket och när det gjordes? Vad uttrycker/föreställer det? Var finns konstverket idag? Berätta sedan lite om er version av konstverket och motivera varför ni valde just det samt vilken teknik ni använt!

 

När

Vi kommer att arbeta med detta under Höstterminen 2019

 

Bedömning

En formativ bedömning sker kontinuerligt utifrån din förmåga att planera och dokumentera arbetet, visualisera idéer, visa idérikedom i arbetet, arbeta fram uttryck och budskap och hantering av tekniker. Efter avslutat arbete bedöms även hur du tolkar/analyserar ett resultat, reflekterar över arbetet samt din övergripande förmåga att ta ansvar och initiativ.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: