Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5A Kap2

Skapad 2019-11-27 15:40 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i bråk.

Innehåll

Du kommer att visa vad du lärt dig genom:

 • Delta i diskussioner med både lärare och elever
 • Förklara de begrepp vi arbetat med
 • Arbeta både självständigt och i mindre grupper
 • Skriftligt test

Matematiska begrepp som berörs i kapitlet:

Bråk, Täljare, Nämnare, Blandad form, Bråkform, Heltal, Liknämniga bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Måste träna
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan omvandla från bråkform till blandad form.
Jag kan omvandla från blandad form till bråkform.
Jag kan förkorta bråk.
Jag kan addera och subtrahera liknämniga bråk.
Jag kan multiplicera bråk med heltal.
Jag kan ta ut delar av antal.
Jag kan lösa textuppgifter med val av lämplig metod.
Jag kan visa hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: