👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser. Vi samtalar. Vi skriver. HT 2020 tom v 41 Rinebyskolan 7A och 7B

Skapad 2019-11-27 15:59 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
7A och 7B tränar läsmusklerna och blir smarta, starka. Vi skriver och samtalar. Det blir kul.

Innehåll

 

 

 

7A och 7B tränar läsmusklerna och blir smarta

 

Du ska läsa olika slags texter ( t ex instruktioner, beskrivningar, berättelser och biografier).

Du ska träna upp din läsförståelse. Du ska träna på att läsa högt.

Du ska lära dig några lässtrategier, hantera svåra ord, läsa på mellan bortom raderna, "tjuva texten".

Du ska träna din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

 

 

 

 

 

Mål

1.  Urskilja och bestämma olika typer av frågor koppla det till vilken lässtrategi som behövs (gröna, gula, röda)

dvs:

känna igen de olika typer av frågor vi arbetar med

kunna formulera egna frågor, gröna, gula och röda

 

2. Känna till några strategier för att ta sig igenom texter med svåra ord. Kunna "tjuva texten". 

 

3. läsa själva och lyssna koncentrerat (högläsning)

dvs

Visa att du har förstått texterna genom att

svara på frågor

samtala om innehållet

sammanfatta, muntligt och skriftligt

 

4. skriva olika typer av texter ( svar, sammanfattningar, tankekartor, korta texter)

dvs

1. svaren ska formuleras i hela meningar, versal och punkt

2. korta texter där du utreder en diskussions fråga eller ett dilemma

3. forma tankekartor

     

 

        gröna/på raderna: Svaret hittar du direkt i texten

 

Gula/mellan raderna: Du behöver leta på flera olika ställen i texten, lägga ihop fakta, tänka innan du kan formulera ett svar.

 

Röda/ bortom raderna:  Svaret hittar du inte i texten, du behöver med hjälp av texten och dina egna tankar, erfarenheter, andra texter du har läst, filmer du har sett, dina egna åsikter, formulera ett svar.

 

 

 

Undervisningen:

 

Vi läser tillsammans och enskilt.

Du skriver svar och antecknar vilka texter du arbetat med i din skrivbok

Du kommer att få arbeta självständigt och ibland i grupp eller i helklass

Du kommer att få lyssna på högläsning och läsa själv

Du kommer att få samtal och diskutera i liten grupp och i helklass.

Du kommer att få skriva texter i din skrivbok och på dator.

 

 

 

 

 

Hur du visar att du klarar målen.

 

Du ska lämna in din skrivbok, i den bedömer jag en text som du själv väljer.

Skriftligt prov i läsförståelse, de olika typerna av frågor

läxförhör lässtrategier för svåra ord samt "tjuva texten"

Du skriver en text på dator om en av texterna.

Du deltar i samtalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sva
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Sva

Matriser

Sva
Läsförståelse

E
C
A
Läsa med flyt
 • Sva  E 9
 • Sva  C 9
 • Sva  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan förklara vad på raderna, mellan raderna och bortom raderna innebär Eleven kan "tjuva texten"
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sva  E 9
 • Sva  C 9
 • Sva  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven visar läsförståelse genom att svara på frågor på olika nivåer (på-mellan-bortom)
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
 • Sva  E 9
 • Sva  C 9
 • Sva  A 9
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
 • Sva  E 9
 • Sva  C 9
 • Sva  A 9