Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltid och branschkunskap

Skapad 2019-11-27 16:18 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Måltids- och branschkunskap
Kursen Måltid och branschkunskap ligger i år 1-3 Kursen ska ge kunskaper om: Restaurang och bageri branschens olika yrkesområden och verksamheter Måltiden som helhetsupplevelse Olika smak och matkultur Sensoriska metoder - Våra sinnen och deras betydelse för hur vi upplever smak och mat Säker livsmedelshantering God hygien - rengöring av lokaler och utrustning samt god personlig hygien Metoder, redskap och annan utrustning som används inom respektive verksamhetsområde Service och bemötande Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet Lagar och bestämmelser inom respektive yrkesområde

Innehåll

 Innehåll

Restaurang och bageri branschens  olika yrkesområden  och verksamheter. Tex

Matlagningens grundmetoder

Tillagning av olika maträtter

Grunderna inom bageri

Bakning av olika sorters bröd och konditorivaror

Måltiden som helhetsupplevelse tex

Regler för vett och etikett

Dukningens regler

Olika smak och matkulturer tex

Mat från olika landskap

Mat från olika länder

Sensoriska metoder. Våra sinnen och deras betydelse för hur vi upplever smaker tex

Träna grundsmakerna - sött, salt, surt, beskt och umami

Provsmakningar

Säker livsmedelshantering, metoder för hantering  av råvaror samt tillagning, varmhållning nedkylning uppvärmning och förvaring av livsmedel tex

Livsmedelslagen

HASP

God hygien i samband med livsmedelshantering tex

Livsmedelshygien - Digital genomgång med film

Personlig hygien  

Metoder, redskap och annan utrustning tex

Matlagningsmetoder

Olika bakmetoder

Service och bemötande tex

Träning under serverings tillfällen 

Träning under APL

Ergonomi , arbetsmiljö och säkerhet tex

Säker Vardag   Digital kurs

Bättre vardag   Digital kurs

Arbetsmiljö

Lagar och bestämmelser inom respektive yrkesområde  tex

Genomgång livsmedelslagen

 

                                                                  

Uppgifter

  • Provsmakningsprotokoll

  • Arbetsuppgifter Uppladdningen

Matriser

Mad
.

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Restaurang och bageribranschens olika yrkesområden
Arbeta praktiskt i kök, matsal och bageri
Måltiden som helhetsupplevels
Lägga upp och garnera tallrikar och fat Duka och dekorera bord
Olika smak och matkulturer samt sensoriska metoder
Provsmakningar ( protokoll finns som uppgift) Mat och råvaror från andra länder Studiebesök orientalisk butik
Säker livsmedelshantering och God hygien
Förvaring av olika livsmedel Nedkylning, uppvärmning, temperaturer Genomgång Personlig Genomgång Livsmedelshygien
Metoder, redskap och annan utrustning
Olika matlagningsmetoder Kunskap om olika redskap - namn och vad de används till
Service och bemötande
Kundbemötande Vad är bra service?
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet
Rätt arbetsställningar Arbeta säkert Vilka olyckor kan hända i ett kök/bageri
Lagar och bestämmelser
Vad använder vi rent praktiskt av det som står i lagarna som gäller livsmedelshantering

Mad
Måltid och branschkunskap

E
Eleven medverkar i att beskriva restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster. Eleven medverkar i samtal om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder. Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster. Eleven samtalar på ett enkelt sätt om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder. Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster. Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Restaurang- och bageribranschens olika yrkesområden och verksamheter, till exempel matsal, kök och bageri.
Eleven medverkar i att beskriva restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster.
Måltiden som helhetsupplevelse, till exempel rummet, produkten och stämningen.
Eleven medverkar i samtal om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder.
Säker livsmedelshantering. Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel.God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Metoder, redskap och annan utrustning som används inom respektive verksamhetsområde.
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Service och bemötande.
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde, till exempel om livsmedel och hygien.
Eleven medverkar också i att utföra arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt restaurang- och bageribranschens olika verksamheter, produkter samt tjänster. Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om måltiden som helhetsupplevelse och om sensoriska metoder. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom branschens olika yrkesområden på ett hygieniskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: