Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på Gröna äpplet

Skapad 2019-11-27 18:11 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
Förskola
Högläsning har under året varit ett av kommunens prioriterade mål. Vi på Gröna äpplet arbetar med högläsning i olika former för att utveckla språk och läslust bland barnen.

Innehåll

Nuläge

Barnen på Gröna äpplet är i åldrarna 1-3 år, vi ser redan nu att flera av barnen har ett stort intresse för att titta i böcker och att lyssna när vi pedagoger läser. Ett varierat utbud av böcker finns redan tillgängliga för barnen, på en hylla vid vår soffa. Vi har tillgång till digitala böcker genom appen Polyglutt.

Mål

 • Utveckla intresset för böcker i olika former
 • Stimulera barnen till boksamtal genom att utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar.

Syfte

I förskolans reviderade läroplan finns högläsning med, det står att "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter".

Genomförande

Vi ska projektera böcker på väggen för att tillsammans skapa stunder för bokprat, reflektion och möjlighet att kunna uppleva boken med hela kroppen.

Innan vilan läser/ (går på bild promenad) vi hög för barnen eller berättar en flanosaga eller polyglutt. Polyglutt är en flerspråkig digital bilderboktjänst för förskolan, som kommunen köpt in som ett extra verktyg att arbeta med för språkutveckling och litteratur i förskolan.

Vi läser också spontant under dagen med barnen böcker men vi har även satt upp boken (knacka på) på väggen, där är det en glasslåda som man öppnar dörren (locket) på och tittar in samtidigt som man kan läsa sagan.

Böcker och en läsplatta med appen polyglutt är alltid tillgänglig för barnen i vår bokhylla.

Dokumentation  

På förskolan kommer vi att dokumentera med text och bild.

Utvärdering och reflektion

Sker kontinuerligt i arbetslaget.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: