Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-11-27 20:30 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Religionskunskap
Hur känner vi igen de fem världsreligionerna? Vi ska lära om heliga rum och symboler för de olika religionerna, men också om ceremonier, ritualer och levnadsregler. Några kristna högtiders betydelse förr och nu ska vi också lära om.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

 • läsa texter från läroböcker 
 • läsa texter från internet
 • se på film för att lära
 • arbeta med frågor och svar, muntligt och skriftligt
 • samtala och diskutera

Bedömning:

 • aktivitet vid genomgång, och i samtal och diskussioner
 • kvalitet i arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Världsreligionerna

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Heliga rum. Religiösa symboler.
 • Re  E 6
Du kan berätta kort om hur de heliga rummen ser ut inom de fem världsreligionerna. Du känner också till någon symbol för de olika religionerna.
Du kan berätta mer utförligt om hur de heliga rummen ser ut inom de fem världsreligionerna. Du känner också till flera symboler för de olika religionerna.
Ceremonier och ritualer.
 • Re  E 6
Du kan berätta kort om några ceremonier och ritualer inom de fem världsreligionerna. Du jämför någon av dessa och berättar om likheter och skillnader.
Du kan berätta på ett fördjupat sätt om några ceremonier och ritualer inom de fem världsreligionerna. Du jämför någon av dessa och berättar på ett fördjupat sätt om likheter och skillnader.
Levnadsregler.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Du kan berätta kort om hur människors vardag påverkas av religionen.
Du kan berätta på ett fördjupat sätt hur människors vardag påverkas av religionen.
Kristna högtider.
 • Re  E 6
Du kan berätta kort om minst två kristna högtider och jämför hur de firades förr och hur de firas nu.
Du kan berätta på ett fördjupat sätt om flera kristna högtider och jämför hur de firades förr och hur de firas nu.
Källor.
 • Re  E 6
Du använder olika typer av källor för att hitta den fakta du behöver. Du kan ganska bra värdera hur bra källorna är för den fakta du söker.
Du använder olika typer av källor för att hitta den fakta du behöver. Du kan värdera och uttrycka väl hur bra källorna är för den fakta du söker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: