Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt sjukhus och kroppen

Skapad 2019-11-28 09:28 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Vi har valt att arbeta med kroppen då barnen har visat stort intresse för detta tema.
Förskola
Barnen har visat ett intresse om att få lära sig om vad en doktor gör, samt om hur kroppen fungerar. Vi kommer fördjupa oss i vissa delar av kroppen. Barnens frågor kommer styra projektet.

Innehåll

MÅL

Huvudmålet är att öka barnens kunskap om kroppens funktion på ett roligt och lärorikt sätt.

Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Barnen ska känna att dom har inflytande över verksamhetens innehåll.

BAKGRUND

Pedagogerna har frågat vad barnen vill lära sig mer om och flera av dom önskar att lära sig mer om kroppen.

METOD - GENOMFÖRANDE

Projektet startade när vi såg att det förekom ett intresse av att leka doktor och patient. Vi frågade vad barnen ville lära sig och det visade sig att de flesta ville lära sig om kroppen.

Vi kommer börja arbeta med hjärtat som barnen var mest intresserade av. Sedan kommer vi låta barnens frågor och funderingar leda oss vidare. Vi kommer använda oss av böcker, bilder, filmer och olika skapande material för att lära oss. 

DOKUMENTATION

Vi kommer att föra dokumentationer genom Unikum under tiden vi arbetar med temat. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer föra en utvärdering under tiden vi arbetar med temat på Unikum genom bild och text. 

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: