Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema röd Bobbo (December)

Skapad 2019-11-28 09:48 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Bobbo fokuserar på färgen röd, former och rörelse.

Innehåll

Barnen har visat ett stort intresse för babblarna och för dans och rörelse.

Syftet : Barnen ska få utveckla och utforska färgen röd med i samband rörelsen. 

Genomförande: 

 • Bobbo är med på samlingen och introducerar olika aktiviteter.
 • Bobbo kommer att visa hur man sorterar sakerna i färger,mönster och former.
 • Vi kommer att läsa "Bobbos väska" och har material som vi tittar och känner på. Har även en påse med röda saker.
 • Vi kommer att skapa Bobbo i olika material.
 • Bobbo gör rörelselekar med oss.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: