Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En lampas konstruktion och historia

Skapad 2019-11-28 11:33 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
En uppgift i teknik, att beskriva en lampas konstruktion, materialval och historia.

Innehåll

 

Beskrivning av lampans material, konstruktion och historia

 

Inlämningsdatum: januari 2020

I texten nämns begreppen lampa och glödlampa. Med lampa menas hela konstruktionen som ni tillverkade under vårterminen under ledning av Mats, Carina och Mikael. Med glödlampa menas den del av lampan som ger ljuset.

En del kanske redan har beskrivningar kvar från arbetet i våras. Använd dem då som ett underlag till det här arbetet. Som ett stöd kommer jag ha framme en lampa från ert arbete som modell. Den får tjäna som ett exempel på vilka material ni då använde till konstruktionen.

Ni kan arbeta tillsammans i mindre grupper, men ni ska var och en göra en beskrivning som ska handla om lampans konstruktion och som sedan ska lämnas in till mig för bedömning.

Ni kommer först få ta reda på vilka material lampan är tillverkad av, med vilka metoder det har tillverkats med och lite om föremålets historia genom att söka information i böcker och på Internet.

ARBETSGUIDE

Samla information

Det är alltid viktigt att notera var man har hämtat informationen om ni behöver gå tillbaka för att läsa mera eller om någon ifrågasätter er information. Diskutera med läraren er lista över de källor ni tänker använda. Här följer ett förslag.

 

Bok:                      titel, författare och utgivningsår

Tidning/tidskrift:  titel, nummer, år, artikel

Internetsida:        notera hela den hemsidesadress som står överst på sidan

TV-program:         programmets titel, kanal och när det sändes

CD-skiva:              titel, författare och utgivningsår

Övriga källor:        fråga läraren

 

När ni samlar information om ert föremål är det bra om informationen sorteras under olika rubriker. Här följer några förslag.

 

Funktion                                Förklara vad föremålet gör eller vad det används till.

Huvudsakliga material            Berätta vilka material föremålet huvudsakligen är tillverkat av.

Materialval                            Ange vilka egenskaper hos materialen som gjort att de var lämpliga att använda till just dessa delar på föremålet.

Huvudmaterials ursprung       Välj ett av föremålets huvudmaterial och ta reda på vilka råvaror det är tillverkat av, var råvarorna kommer från, och hur man behandlar råvarorna för att de ska kunna användas i föremålet.

Historia                                 Var det någon särskild person som kom på idén till att göra den första glödlampan? Om så är fallet, av vem? När och var kan det ha använts första gången? Hur skiljer sig design och materialval från det första föremålet av sitt slag mot dagens föremål?

Miljöpåverkan                        Går föremålet att återanvända sedan det kasserats? Kan det på något sätt skada miljön? I så fall hur?

Ritning                        Gör en enkel ritning eller skiss på en lampa. Där kan ni använda er av exempellampan som jag har i klassrummet som förebild

 

Ni kan även använda ovanstående rubriker när ni sedan skriver den slutliga beskrivningen som ni lämnar in.

Som hjälp i arbetet är det bra att göra en översikt innan ni sätter igång. Anteckna de idéer ni kommer på och gör ett utkast innan ni skriver den slutliga versionen. Ni får om ni vill skriva ert arbete på iPaden om ni vill. Ni bestämmer själva. Ha gärna med någon eller några bilder i ert arbete.

Tänk också på att skilja olika delar av beskrivningen med rubriker och att ange en källförteckning i slutet. Och glöm inte att nämna ert namn och klass.

Lycka till med ert arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: