Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 - del 1

Skapad 2019-11-28 13:58 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F
Kemi åk 7 del 1 tar upp grundläggande kemi med begrepp som atom, molekyl, grundämne och kemisk förening. Perioden är vecka 47-51. Kemiprov på området vecka 51. Planering se nedan.

Innehåll

Kemins grunder Åk 7

Ämne: NO – Kemi

Lärare: Nadia Källström, nadia.kallstrom@edu.knivsta.se

Tidsperiod: v.47-51

Bok: Kemi Direkt

Vi kommer under dessa veckor att arbeta med områdena kemins grunder samt laborationskunskap.

Vi kommer ha ett prov på området vecka 51. Du kommer också lämna in en laborationsrapport på laborationen ”Destillering” (efter jullovet).

 

Centralt innehåll som behandlas under området:

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

 Veckoplanering

Vecka

Helklass 1

Helklass 2

Halvklass

47

Intro/regler/böcker mm.

 

Vad är kemi?

s. 4-5

 

Begrepp:

Materia

Atomer

 

Atomer byggnad

 

s. 10-11, 149

 

 

Fort.

 

Materia

Atomer

Grundämne

Kemisk förening Molekyl

 

Kemiska tecken och formler

 

s. 12-13

 

Läxa: Orden till onsdag v. 48

Regler i labsalen.

 

Labmaterial. Varningssymboler.

 

Läxa: Ta hem laborationsregler, läs igenom tillsammans och ta tillbaka till skolan.

48

Ämnens olika faser.

Smältpunkt och kokpunkt.

 

s. 15-16

 

Hur känner man igen ämnen?

 

s. 14

 

Varningssymboler

 

s. 9

Lab 1: Vattens faser

49

Rena ämnen och blandningar

 

s. 18-23

 

Rena ämnen och blandningar

 

s. 18-23

Lab 2: Löslighet hos socker

50

Att separera ämnen

 

s. 24-27

Att separera ämnen

 

s. 24-27

Lab 3: Filtrering med aktivt kol

51

Repetition inför prov

Avslutningskahoot över terminens NO

Kemiprov

 

 

Efter området ska du kunna:

Ø  Beskriva hur en atom är uppbyggd samt rita en korrekt bild med protoner, elektroner och neutroner

Ø  Kunna förklara vad ett grundämne är samt ge några exempel på grundämnen

Ø  Kunna förklara vad en kemisk förening är samt kunna ge några exempel på kemiska föreningar

Ø  Veta att alla ämnen förekommer i tre former, samt kunna förklara skillnaden mellan dessa former på partikelnivå

Ø  Veta vad övergångarna mellan ämnenas olika former kallas

Ø  Veta vad som menas med smältpunkt och kokpunkt

Ø  Kunna förklara skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning

Ø  Veta skillnaden på en lösning, en slamning, en emulsion samt en legering

Ø  Känna till några olika sätt att skilja ämnen i en blandning från varandra

Ø  Känna till vilka regler som gäller i laborationssalen samt hur man laborerar säkert

Ø  Kunna namnet på de olika laborationsmaterialen

Ø  Veta vad de olika varningssymbolerna betyder och ge exempel på ämnen där man kan hitta symbolerna

Ø  Kunna skriva en enklare laborationsrapport

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: