Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"En bok är som en trädgård som kan bäras i fickan"

Skapad 2019-11-28 17:16 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Gymnasieskola 1 – 3 Svenska
Rubriken på arbetsområdet är ett arabiskt ordspråk som syftar till att illustrera hur du genom läsning ges möjlighet att göra inre resor genom att använda ditt språk och din fantasi. I det här området kommer du dels att få läsa olika berättelser, men du kommer också att få lära dig att använda litterära begrepp och verktyg för att analysera berättelsernas form och innehåll.

Innehåll

Vad ska du göra/  Hur ska lära dig?

Du ska delta aktivt i lektionerna för att lära dig av det som presenteras i tal och text, anteckna, ställ frågor, läs, tänk, tala, lyssna.

Du ska läsa en bok och fyra noveller.

Du ska reflektera kring texterna du läser i tal och skrift

Du ska läsa och analysera texterna du läser.

Du ska träna på och lära dig att förstå och använda begreppen: roman, novell, skönlitteratur, genre, handling, miljö, huvudperson, biperson, rak kronologi, bruten kronologi, parallellhandling, berättarkurva, in medias res, konflikt/problem, inledning, stegring,vändpunkt,  avslutning, plantering, liknelse, bildspråk, metafor, berättarperspektiv, förstapersonsperspektiv, tredjepersonsperspektiv, allvetande berättare, tema, motiv och budskap.

 

Hur du får visa vad du har lärt dig och hur ditt arbete bedöms:

Du får reflektera kring din bok utifrån frågor muntligt i klassen och i ett delat dokument som du döper till din boks titel och bifogar till planeringen här nedan, kom ihåg att dela dokumentet med inställningen "alla med länken" och att ställa in behörighet att redigera.

Du presenterar din bok och dina tankar om boken i grupper v. 2

Du läser två noveller och gör en skriftlig analys av deras innehåll, struktur och språk v.3-4

Se matris nedan!

Material

 

Reflektionsfrågor att förbereda till bokredovisning v.2

 

 Uppslagsdel om noveller.

 Frågor till novellanalys

exempel på novell Ett halvt ark papper- Strindberg text

exempel på novell Ett halvt ark papper- film

exempel på elevanalys av novellen Ett halvt ark papper

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
    Sve  -
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
    Sve  -
  • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
    Sve  -

Matriser

Sve
Läsning av skönlitteratur

=>
BRA
=>
BÄTTRE
=>
UTMÄRKT
reflektion kring text
Du kan förmedla egna tankar och åsikter utifrån en skönlitterär text, så att andra kan förstå det du förmedlar.
Du kan förmedla egna tankar och åsikter med kopplingar till en skönlitterär text på ett ganska tydligt och nyanserat sätt.
Du kan förmedla egna tankar och åsikter med relevanta kopplingar till en skönlitterär text. Du uttrycker dig tydligt och nyanserat .
Muntlig presentation
Du använder något visuellt hjälpmedel för att förtydliga din presentation och har viss kontakt med dina åhörare.
Du använder visuella hjälpmedel och har kontakt med dina åhörare.
Du använder visuella hjälpmedel och du engagerar dina åhörare
Begreppsanvändning
Du använder något berättarteknisktiskt och stilistiskt begrepp när du berättar om innehåll och form i texter.
Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartek-niska och stilistiska begrepp.
Du reflekterar över innehåll och form och använder dig av berättartekniska och stilistiska begrepp på ett säkert sätt.
Tema/motiv
Du kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge något exempel på gemensamma teman och motiv
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge något exempel på gemensamma teman och motiv.
Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika texter genom att ge exempel på gemensam-ma teman och motiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: