Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, Spel och Idrott åk 6 Karebyskolan

Skapad 2019-11-28 21:42 i Kareby skola Kungälv
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa är roligt och tillsammans kan vi skapa rörelseglädje!

Innehåll

Lekar, Spel och Idrott åk 6 Karebyskolan

Detta ska du kunna:

Jag…

             E


              C


A

        Rörelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kunskapskrav Lgr 11) Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer…

Jag deltar aktivt efter bästa förmåga i olika lekar, spel och idrotter och försöker att bidra till leken/spelet

når sitt syfte. ex. genom att känna till och använda mig av några grundläggande regler.

 

 

 

 

 

 

Jag försöker genomföra olika enklare rörelser med eller utan redskap som ex. springa, hoppa landa eller kasta och fånga, springa och slå, eller hoppa och kasta.

 

 

 

 

Jag försöker göra detta med kroppskontroll, koordination i mina rörelser och försöker anpassa och variera rörelserna till underlaget och eventuella redskap.

 

Jag deltar i ett begränsat

samspel med andra personer ex. jag försöker hitta min roll/position i aktiviteten.

 

och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

Jag deltar aktivt efter bästa förmåga i olika lekar, spel och idrotter och bidrar till att leken/spelet når sitt syfte. Ex. genom att jag känner till och använder mig av grundläggande regler, är engagerad och kommer med ideér till hur man kan lösa uppgifter.

 

 

Jag genomför olika enklare rörelser med eller utan redskap som ex. springa, hoppa, landa eller kasta och fånga, springa och slå, eller hoppa och kasta samt olika tekniker som grundslag, kast och passningar.

 

Jag genomför detta med någorlunda kroppskontroll, koordination, rytm och försöker anpassa och variera rörelserna till underlaget och eventuella redskap.

 

Jag deltar i samspel med andra personer, ex. jag tänker på hur jag placerar mig och vilken roll jag har i aktiviteten.

 

 

och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten

Jag deltar aktivt efter bästa förmåga i olika lekar, spel och idrotter och väljer bra strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Ex. genom att jag känner till och använder mig av grundläggande regler, är engagerad, drivande och om möjligt utveckla leken/spelet.

 

 

 

Jag genomför olika rörelser med eller utan redskap som ex. springa, studsa, hoppa och kasta samt tekniker som grundslag, kast och passningar och anpassar rörelseenergi och kraftinsats och precision till aktiviteten.

 

 

 

Jag genomför detta med

kroppskontroll, koordination, rytm och anpassar och varierar rörelserna till underlaget och eventuella redskap och hittar tajming och flyt.

 

 

Jag deltar i ett utvecklat

samspel med andra personer ex. genom placering, ser alternativ att passa, försöker få alla delaktiga, samarbetar och bidrar med fairplay.

 

och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten             

 

 

          Arbetssätt och bedömning

·         Du kommer att få genomgång i hur man genomför olika sammansatta motoriska grundformer, grundslag, regler, spelets/leken/idrottens grundidé.

·         Vi kommer att öva på sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer, bollkontroll, att göra passningar, öva på att anpassa kraftinsats, koordination, precision och kroppskontroll.

·         Vi kommer praktiskt att träna spelförståelse.

·         Ni kommer att få jobba/öva enskilt, i mindre samt stor grupp.

·         Lektionerna kommer att bestå av både teoretiska genomgångar om ex. spelets grundidé och praktiskt genomförande.

·         Du visar förståelse för det vi går igenom, genom att delta aktivt i undervisningen under praktiska övningar, svara på frågor samt delta i efterföljande diskussioner. Avstämningar görs fortlöpande under eller och i slutet av arbetsprocessen.

·         Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: