Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekterande arbete kring böcker

Skapad 2019-11-29 08:23 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett projekterande arbetssätt kring barnlitteratur på förskolan

Innehåll

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser.
Barnen arbetar projekterande kring varsin bok.

 

Varför har ni valt detta område?
Vi har under hösten haft ett projekterande arbetssätt fördelat på tre grupper där vi arbetat med samarbete, förhållningssätt och hur man är en bra kompis. Utifrån dessa ämnen har vi varit och lånat böcker tillsammans med barnen där de sedan i varje grupp har fått rösta fram vilken bok de vill arbeta med. Demokratiska processer samt delaktighet har legat i fokus för den här delen av terminen. 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 
Undervisningsplanen gäller för hela gruppen, tillvägagångssätt och upplägg kopplas till den aktuella projektgruppen utifrån ålder och erfarenheter.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?
Vi vill att barnen ska få möjlighet att arbeta med sin hörförståelse, sin berättarteknik och att lyssna samt bli lyssnade på i ett gruppsammanhang. Barnen ska bli varse olika sätt att angripa samma område genom olika tekniker och tillvägagångssätt. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: