Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik ett argumenterande tal SVA år 9

Skapad 2019-11-29 08:30 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under kommande veckor kommer vi att jobba med förmågor som att söka information, planera och hålla ett argumenterande tal. Vi har sett filmen sameblod som inspiration till arbetsområdet. Filmens budskap berör frågor som handlar om alla människors lika värde, hur det är att vara minoritet, diskriminering och identitet. Utifrån filmen och samtal om dessa frågor ska ni få använda era kunskaper genom att skapa och presentera ett argumenterande tal inför klass.

Innehåll

Tidsplan

v.2-5

Examinerande uppgift

Hålla ett argumenterande tal om något som berör följande tema. För att kunna skriva om följande ämnen måste du veta vad diskriminering innebär, vad mänskliga rättigheter innebär, temat rättvisa och orättvisa är ett mer fritt ämne där du själv väljer vad du vill ta upp.

1. Diskriminering

2. Mänskliga rättigheter

3. Rättvisa/orättvisa

 

Förslag på ämnesområden för argumenterande tal

HBTQ-frågor

miljö

uttagningar

mobbning

abort

rasism

gratis kollektivtrafik

övervakningskameror

sovmorgon i skolan

körkort vid 16 års ålder (för bil)

aktiv dödshjälp

dödsstraff

Arbetsgång

v.2

Lektion 1

 • Genomgång ett argumenterande tal
 • läsa ett tal
 • Utdelning av häftet med instruktioner "Att hålla ett argumenterande tal."
 • Vad ska du tänka på när du talar? (Se Arbetsgång i häftet)
 • Bestäm vilken tes du ska ha (Är du för eller mot ditt ämne? Vilken inriktning väljer du?).
 • Ordna dina fakta. Använd Talets olika delar - disposition i häftet Att hålla ett argumenterande tal.
 • Börja planera ditt tal

v.3

Lektion 2

  • Planera ditt tal
 • Välj 2-3 olika stilgrepp (hittar du i Stilgrepp och trick i häftet).
 • Bestäm:

                a) vilka argument för din tes du ska använda (ca. 3-4 st)

                b) vilket/vilka (1-2 st) du tycker är viktigast

                c) vilka motargument (2-3 st)

                d) vilka argument du ska använda för att vederlägga (= motbevisa) motståndarnas argument med (och därmed visa varför din tes är sann).

 

 1. Bestäm Inledning - VÄCK intresse/uppmärksamhet/väljvilja och trovärdighet (använd t.ex. retoriska frågor/koppla till egna erfarenheter/ha med det starkaste argumentet - ev. ett ethos-argument
 2. Bestäm Avslutning - en kort sammanfattning och det viktigaste argumentet repeteras (ev. 2 st) + ett par avslutande fraser som tydligt visar att ditt tal är slut (t.ex. uppmana till handling).

 

 • Skriv ned hela ditt tal.

 

Lektion 3

 • Arbeta med ditt tal
 • Vad ska du tänka på när du talar?
 • Börja att skriva ned ditt tal på kort (du får material av läraren).
 • Öva ditt tal. Det ska vara 3-5 minuter långt.
 • Revidera talet om det behövs - ändra (t.ex.) i Inledning och Avslutning/ta bort/lägg till/ordval/etc.
 • Öva att hålla talet 2 och 2 (eller 3).
 • Behöver du ändra igen?
 • Klar? Arbeta med litteraturhistoria, läs skönlitt

v.4

Lektion 4

 • Hålla ditt tal

 

 

 

Examinerande uppgifter

 • Hålla ett argumenterande tal inför klass (1,5-4 minuter).
 • Inlämning och bedömning av det skrivna talet. Skriv ut en version och lämna till din lärare.

Uppgifter

 • Power Point föreläsning - Att hålla ett argumenterande tal

 • Argumenterande tal (talets olika delar)

Matriser

Sv
SVA grundmatris år 7-9

F
E
C
A
LÄSA
Läsflyt och lässtrategier
 • SvA
Eleven behöver träna på att läsa med flyt och att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSA
Sammanfatta handlingen
 • SvA
Eleven behöver träna på att sammanfatta texter och att kommentera centrala delar utifrån tidsaspekter och orsakssamband.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
LÄSA
Tolka och resonera
 • SvA
Eleven behöver träna på att tolka och resonera kring verkets budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsrfrågor.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
LÄSA
Verk och upphovsman
 • SvA
Eleven behöver träna på att resonera kring verk och upphovsman för att kunna dra slutsatser om sambandet mellan verk och upphovsman.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
SKRIVA
Skrivregler och språklig variation
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning, anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SKRIVA
Berättande texter
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi och enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SKRIVA
Källkritik
 • SvA
Eleven behöver träna på att söka, välja ut och sammanställa information med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SKRIVA
Källkritik: sammanställa information
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva enkla sammanställningar med fungerande kunskapsrelaterat språk, struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
SKRIVA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier för att förtydliga, förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva
Ge omdömen och bearbeta text
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
SAMTALA
Samtala och diskutera
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för att kunna samtal om och diskutera varierande ämnen.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
SAMTALA
Argumentera
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
TALA
Språkliga strategier
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
TALA
Muntlig framställning
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna mer på att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur, innehåller och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
TALA
Svenska språket
 • SvA
Eleven behöver få ökad förståelse för språkliga varianter inom svenskan och svenska språkets tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: