Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Andra världskriget

Skapad 2019-11-29 09:23 i Stavby skola Uppsala
andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Hur kunde det blir världskrig igen? Hur kunde förintelsen äga rum? Hur använder vi denna historia idag? Vad kan vi lära oss av detta och ta med oss i framtiden?

Innehåll

Innehåll:

Före kriget:
Påminna oss om mellankrigstiden och vad som hände i de olika länderna då.
Gå igenom krigets orsaker.

Kriget:
Arbeta med olika händelser under kriget och göra en tidslinje av dem.
Film om andra världskriget

Förintelsen:
Om detta må ni berätta.
Raoul Wallenberg
Film: Schindlers list

Historieanvändning:
Hur använder man andra världskrigets händelser? Träning i att resonera om historieanvändning.

Konsekvenser av kriget:
Vad hände sedan?
Träning i att resonera om framtiden med erfarenhet av historien.
Har vi lärt oss? Se filmen Die Welle

Arbetssätt:
Undersökande, genomgångar, berättelser, film, diskussion

Så visar du dina kunskaper:
Arbetsuppgifter, muntligt och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Exempel på hur kunskap kan synas

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kunskaper om kriget
Kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
Du kan i stora drag berätta om kriget. Starten, länderna, vad som hände i olika världsdelar, viktiga slag, krigsslutet, Norden under kriget, förintelsen, ledarna grundläggande
Du kan berätta om kriget mer noga. Starten, länderna, vad som hände i olika världsdelar, viktiga slag, krigsslutet, Norden under kriget, förintelsen, ledarna goda
Du kan berätta utförligt om kriget. Starten, länderna, vad som hände i olika världsdelar, viktiga slag, krigsslutet, Norden under kriget, förintelsen, ledarna mycket goda
Resonera om orsaker och konsekvenser till kriget
resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
Du anger någon orsak till och någon konsekvens av kriget. Du ger något historiskt exempel. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du anger två orsaker till och två konsekvenser av kriget. Du ser från minst två perspektiv och ger något historiskt exempel. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du anger flera orsaker till och konsekvenser av kriget. Du ser från flera perspektiv och underbygger ditt resonemang med historiska exempel. utvecklade och väl underbyggda resonemang
Ha tankar om nazityskland och förintelsen
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
 • Hi  E 9
kan
kan
Du kan ge någon förklaring till att en person gör som den gör i den tid den lever i. kan
Vad kan vi säga om framtiden med hjälp av det som hänt och händer just nu?
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisning till det förflutna och nuet
 • Hi  E 9
Du berättar om en likhet mellan något som hänt i historien och något som händer nu. Du argumenterar med något argument vad du tror skulle kunna hända i framtiden utifrån det du vet om historien. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du berättar om en likhet mellan något som hänt i historien och något som händer nu. Du argumenterar för och emot vad du tror skulle kunna hända i framtiden utifrån det du vet om historien. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du berättar om en likhet mellan något som hänt i historien och något som händer nu. Du argumenterar för och emot vad du tror skulle kunna hända i framtiden utifrån det du vet om historien. Du ger historiska exempel som stör för dina argument. utvecklade och väl underbyggda resonemang
Hur vi använder historian idag
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och syften
 • Hi  E 9
Du kan berätta om något syfte med varför man använt historia som man gjort. Du ger något förslag på vad avsändaren vill säga. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan berätta och ha tankar om varför man har använt historien som man gjort. Du ger förlag på vad avsändaren vill visa och har en tanke om det lyckas eller ej. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan resonera om flera förklaringar till varför man använt historien som man gjort. Du ger förslag på vilka samband den avsändaren försöker visa. Du förklarar om användningen av historien fungerar och om den är okej genomförd. utvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: