👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och NT

Skapad 2019-11-29 10:55 i Parkskolan Kristianstad
LPP för kristendomen
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer under några veckor att läsa om kristendomen och Nya Testamentet. Vi kommer att lära oss om vad kristendomen står för, vem Jesus var och vad de kristna tror att han gjorde.

Innehåll

Syfte

Ge er kunskaper om olika religioner i det egna samhället. Ni ska bli uppmärksamma på hur människor lever med och uttrycker sin tro på olika sätt.Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.


Innehåll

Vad?
Vi kommer att läsa om kristendomen och lära oss om olika inriktningar inom denna religion och vad som skiljer dessa åt. Vi kommer även att lära oss om olika religiösa ceremonier och högtider inom kristendomen och vad dessa står för. Dessutom kommer vi att läsa en del om Jesus liv och andra berättelser från bibeln.

 

Arbetssätt

Hur?

Vi kommer att utgå från lärobok, filmer och ha diskussioner och samtal i klassen. Vi arbetar i grupper med uppgifter.

 

 

Konkretiserat mål: 

 

 • Kunna ge exempel på vad man läser om i Nya Testamentet (NT). 
 • Kunna namnge, berätta om och känna igen kristendomens heliga byggnad och skrift.

 • Kunna namnge och berätta om ritualer och traditioner som finns inom kristendomen (bön, dop, nattvard, konfirmation och bikt).
 • Veta varför vi firar högtider som jul och påsk samt övriga högtider i det kristna kyrkoåret (ex. advent, pingst, trettondedag jul).

 

 • Kunna förklara hur kristendomen har påverkat det svenska samhället, vilka likheter respektive skillnader som finns mellan förr i tiden (ex. 150 år sedan) och nutid.

 

 • Kunna använda viktiga ämnesbegrepp.

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendomen årskurs 5

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ha kunskaper om världsreligionerna samt resonera om likheter och skillnader
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen Du kan namnge och förklara 10 av de 20 begreppen
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen. Du kan namnge och förklara 15 av de 20 begreppen
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen Du kan namnge och förklara 18 av de 20 begreppen
Visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar
Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen. Du förklarar 3 av ritualerna bön, dop, nattvard, konfirmation och bikt genom att beskriva hur de går till och varför man gör dem.
Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen. Du förklarar 4 av ritualerna bön, dop, nattvard, konfirmation och bikt genom att beskriva hur och varför man gör dem.
Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen. Du förklarar 5 av ritualerna bön, dop, nattvard, konfirmation och bikt genom att beskriva hur och varför man gör dem.
Redogöra för kristna högtider och traditioner
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Jag kan redogöra för 2 högtider/traditioner. Du hittar några rätta påstående. Du kan också jämföra hur julfirandet idag skiljer sig från hur man firade jul förr i tiden med något exempel på likhet och skillnad.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Du kan redogöra för 3 högtider/traditioner . Du hittar flera rätta påstående. Du kan också jämföra hur julfirandet idag skiljer sig från hur man firade jul förr i tiden med flera exempel.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Du kan redogöra för minst 5 högtider/traditioner. Du kan också jämföra hur julfirandet idag skiljer sig från hur man firade jul förr i tiden med flera tydliga exempel på likheter och skillnader .