👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Bryggan

Skapad 2019-11-29 11:10 i Anrås Stenungsund
Förskola
Hur kan vi hjälpa barnen ett utveckla rolleken?

Innehåll

 

2.Vart ska vi?

 Planering- under hösten fokuserar vi på rolleken.

 

Våra prioriterade mål: Att utveckla arbetet med undervisning.

 

Att utveckla utbildningen i en lekorienterad lärmiljö.

 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

 

Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. (Lpfö/18).

 

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö/18).

 

 

 

Vi vill stimulera lekmiljön tillsammans med barnen. Det ska finnas tid för lugn och ro till lek. Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet på avd. Havet.

 

Vi ser att samspelet mellan barnen behöver utvecklas. Barnen behöver träna på att ta olika roller i leken och att alla barn får känna sig delaktiga. De behöver träna på turtagning, nu är det min tur och sedan är det din tur. Vi vill stimulera barnens kreativitet, fantasi i leken och skapande förmåga. Genom att barnen har inflytande i verksamheten har de möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.

3 Hur gör vi? 

Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla rolleken genom att leka olika lekar som affär, sjukhus, konstruktionslekar mm.

Vi tar del av barnens önskemål/lyssnar in vad de önskar leka och gör förändringar efter behov. Tillsammans med barnen tillför vi rekvisita i lekmiljön.

Vi vill att barnen utvecklar samspelet med varandra i leken

Vi vill utveckla rolleken med Kungaskogens djur. Barnen bygger ett hus till djuren. Dom tycker att djuren inte ska frysa när det börjar bli kallt ute. Några barn i taget målar med flaskfärg på papper. De plockar höstlöv. Vi torkar och pressar löv, limmar på. Tillsammans tapetserar vi kojan med teckningar. Barnen vill ha målade teckningar inne i kojan. 

I kojan leker barnen rollekar. De leker mamma, pappa barn med djuren. I en annan lek leker de sjukhus med djuren. De olika rollekarna pågår under veckan. Barnen kommer med förslag att de vill leka en ny lek, de vill leka affär. Vi frågar barnen, vad behöver man i en affär?  Barnen har gjort egna pengar och matvaror. Barnen bjuder in oss och kompisarna till teater och film.  

Vi observerar barnen i leken, tar kort med läsplattan och för anteckningar. Vi lyssnar in hur barnen pratar med varandra i leken.

 Under våren kommer vi att utveckla arbetet med undervisning i en lekorienterad lärmiljö