Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en film: Hjälp! Rånare!

Skapad 2019-11-29 13:55 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med texten Hjälp! Rånare! skriven av Laura Trenter, både i form av bok och film. Vi kommer att läsa i par eller i mindre grupper och efter varje kapitel går vi igenom och diskuterar texten - först i grupperna sedan i helklass. När vi läsat klart boken ser vi den som film. Efter filmvisningen kommer vi att diskutera skillnader mellan att läsa en text och att se den på film.

Innehåll

Syfte

Långsiktig

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att 

 • läsa boken Hjälp! Rånare! Läsning sker i huvudsak under lektionstid, individuellt eller i mindre grupper. Några kommer också att lyssna på texten via Inläsningstjänst. 

 • samtala med dina klasskamrater om det ni läst

 • svara på frågor och arbeta med bokens språk och innehåll i ditt häfte

 • se på filmen med samma namn

 • diskutera skillnader mellan bok och film: innehåll, uttryck, förståelse, "bilder i huvudet" etc

 

Redovisning

 • boksamtal i helklass eller mindre grupper

 • lämna in häftena för bedömning

 • dessa svar används också som diskussionsunderlag

 • delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • läsa skönlitteratur
 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap
 • tala om texten och dess budskap samt hur du själv upplever läsningen
 • samtala om texten till exempel säga vad du tycker, ställa frågor och föra samtalet framåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa en film

Rubrik 1

Du behöver utveckla förmågan
>>>
>>>
>>>
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur (...) med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Läsförståelse
Genom att göra NNN sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar (..) visar eleven NNN läsförståelse.
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket goda
Budskap och upplevelse
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra NNN resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett NNN sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
enkla och till viss del underbyggda enkelt
utvecklade och relativt väl underbyggda utvecklat
välutvecklade och väl underbyggda utvecklat
Samtal
Du kan an samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som NNN upprätthåller samtalet
till viss del
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: