Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa, vår världsdel, åk 6

Skapad 2019-11-30 10:02 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Nu är det dags för dig att ge dig iväg ut i Europa! Du kommer att få lära dig mer om kartor, regioner, naturtyper, befolkning, naturresurser och mycket annat spännande! Välkommen till en härlig upptäcktsfärd!!
Grundskola F – 6 Geografi
Nu är det dags för dig att ge dig iväg ut i Europa! Du kommer att få lära dig mer om kartor, regioner, naturtyper, befolkning, naturresurser och mycket annat spännande! Välkommen till en härlig upptäcktsfärd!!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

 Så här arbetar vi:
Tittar på serien "Geografens testamente, Europa".
Läser faktatexter och använder oss av olika lässtrategier, i bl.a. "Upptäck Europa"
Samlar och lär oss ord och begrepp som hör till geografin.
Jobbar i grupp, enskilt och i hela klassen.
Tränar namngeografi på olika sätt, t.ex. Seterra.
Tränar på att läsa av tematiska och topografiska kartor.
Tränar på att läsa av tabeller och diagram.
Presenterar ett land var och sedan jämföra länderna för att se likheter och skillnader i t. ex. läge, natur och klimat.

 

 

Mål och bedömning

Detta kommer jag att bedöma:

Din förmåga att redogöra för:
¤ några processer som formar och förändrar jordytan (t.ex. hur berg bildas, erosion och hur vi människor förändrar) och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
¤ resonera om samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad ( t.ex varför skogens utbredning har minskat, varför bergsområden är glesbefolkade)
¤ Europas namngeografi och visar det genom att beskriva var olika länder ligger och hur stora länderna är i förhållande till varandra. (T.ex veta vilket av fyra givna länder som ligger längst söderut eller som är störst). Du jämför alltså platser och visar på likheter och skillnader. 

Hur väl du kan använda dig av:
¤ geografiska begrepp i dina resonemang (t.ex klimat, export, tundra, kontinentalplattor, naturresurser)
¤ topografiska och tematiska kartor och använda dig av informationen du får fram till att dra slutsatser, (kartans symboler, färger, väderstreck m.m.) men också vad kartor tabeller och diagram INTE kan ge oss för information.

 

 

Uppgifter

 • Europa, Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa, vår världsdel

Det som bedöms är hur väl du kan:

Matris Europa
Du behöver träna vidare
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan redogöra för processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
 • Ge  E 6
Du kan redogöra för någon process som formar och förändrar jordytan och någon konsekvens det kan få för människor och natur. Du för ett enkelt resonemang.
Du kan redogöra för flera processer som formar och förändrar jordytan och några konsekvenser det kan få för människor och natur. Du för ett utvecklat resonemang.
Du kan redogöra för flera processer som formar och förändrar jordytan och flera konsekvenser det kan få för människor och natur. Du för ett välutvecklat resonemang.
Du kan resonera om samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • Ge  E 6
Du vet skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och kan ge någon förklaring till varför människor bor på en viss plats. Du använder enstaka begrepp.
Du vet skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och kan ge flera förklaringar till varför människor bor på en viss plats och någon konsekvens av detta. Du använder några begrepp.
Du vet skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och kan ge flera förklaringar till varför människor bor på en viss plats och konsekvenser av detta. Du använder flera begrepp.
Du har kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att beskriva var olika länder ligger och hur stora länderna är i förhållande till varandra
 • Ge  E 6
Du kan en del av Europas namngeografi. Du kan med hjälp av väderstrecken beskriva var olika länder ligger och hur stora de är i förhållande till varandra.
Du kan en stor del av Europas namngeografi. Du kan med hjälp av väderstrecken tydligt beskriva var olika länder ligger och hur stora de är i förhållande till varandra.
Du kan det mesta av Europas namngeografi. Du kan med hjälp av väderstrecken mycket tydligt beskriva var olika länder ligger och hur stora de är i förhållande till varandra.
Du kan använda dig av geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Du kan använda dig av ett fåtal av de geografiska begrepp vi arbetat med.
Du kan använda dig av några av de geografiska begrepp vi arbetat med.
Du kan använda dig av de flesta av de geografiska begrepp vi arbetat med.
Du kan läsa av topografiska och tematiska kartor och använda dig av informationen du får fram (kartans symboler, färger, väderstreck m.m.) och föra resonemang
 • Ge  E 6
Du kan läsa av topografiska och tematiska kartor och tabeller och använda dig av informationen du får fram (kartans symboler, färger, väderstreck m.m.) samt dra någon slutsats.
Du kan läsa av topografiska och tematiska kartor och tabeller och använda dig av informationen du får fram (kartans symboler, färger, väderstreck m.m.) samt dra några slutsatser.
Du kan läsa av topografiska och tematiska kartor och tabeller och använda dig av informationen du får fram (kartans symboler, färger, väderstreck m.m.) samt dra flera slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: