Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare

Skapad 2019-12-01 19:39 i Apelskolan Falkenberg
Skrivuppgift/filmanalys om filmen Tusen gånger starkare
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Skriftlig filmanalys/recension av filmen "Tusen gånger starkare"

Innehåll

Innehåll samt konkretisering av mål

Arbetssätt

  • Vi ser filmen Tusen gånger starkare.
  • Vi diskuterar tankar och händelser kopplade till filmen.
  • Eleverna gör en skriftlig analys av filmen och skriver egna åsikter om specifika händelser från filmen, kopplat till sin egen vardag.

Analysuppgift

       Analys/recension utifrån tillhörande frågeställningar som tilldelats via Google Classroom.

Bedömning

  • Inlämningsuppgift som bedöms utifrån tillhörande matris i Unikum.

Matriser

Sv SvA
Filmrecension/reflektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reflektera
Du ska kunna reflektera över innehållet i en film och motivera dina åsikter skriftligt.
Du visar att du har god förmåga att reflektera över innehållet genom att du stödjer dina åsikter med konkreta exempel ur filmen.
Du visar att du har mycket god förmåga att reflektera genom att du gör omfattande beskrivningar av dina upplevelser och du motiverar dina åsikter tydligt, t ex genom att göra jämförelser.
Innehåll i din skrivna reflektion.
Texten har en tydligt röd tråd och innehållet är begripligt för läsaren.
Texten har en genomarbetad struktur t ex med hjälp av underrubriker. Ordvalet är varierande och meningsbyggnaden är omväxlande.
Du visar att du har en god förmåga att stilistiskt anpassa texten efter genre, t ex genom passande ordval och personlig inlevelse.
Skrivregler
Du visar att du känner till de vanligaste skrivreglerna, t ex stavning, interpunktion, särskrivning.
Du hanterar skrivregler och styckeindelning.
Du använder skriftspråkets regler och styckeindelning korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: