Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media & kommunikation

Skapad 2019-12-02 06:55 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är massmedia och hur påverkar det dig? Varför blir vi så påverkade av reklam och allt som händer på sociala medier? Hur kan man själv påverka samhället man lever i och sin omgivning?

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig... 

 1. Att granska och tycka till om olika medier såsom nyhetsmedier och diverse sociala medier samt fundera kring hur de påverkar dig .
 2. Att kunna vara kritisk när du läser olika texter och förstå vad som är relevant och trovärdigt .
 3. Att kunna uttrycka egna åsikter (argumentera) i tal och skrift och dessutom kunna förstå andras tankar och åsikter i diverse frågor .

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Läsa ur läroboken under avsnittet "Media och kommunikation" och diskutera innehållet
 • Läsa texter på internet och övar oss på källkritik
 • Titta på bilder och filmer och diskutera hur de påverkar oss
 • Diskutera olika typer av medier och mediers roll i samhället utifrån ett demokratiskt perspektiv
 • Lära oss om aktuella samhällsfrågor  
 • Arbeta i grupp/ en redaktion där ni skapar en tidning eller ett nyhetsprogram för radio/TV.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

I samhällskunskap kommer följande att bedömas: 

 • Din förmåga att förstå vad massmedia är och hur det påverkar dig och samhället
 • Din förmåga att använda begrepp som ingår i ämnet
 • Din förmåga att använda och granska källors relevans och trovärdighet
 • Din förmåga att argumentera och debattera för och emot dina och andras åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
BEDÖMNING - Samhälle och media

E - Enkelt
C - Utvecklat
A - Välutvecklat
Begrepp
Hur du använder ord och modeller som hör till ämnet.
Du använder några ord som är specifika för området och du använder dem oftast på rätt sätt.
Du använder flera ord som är specifika för området och använder dem på rätt sätt.
Du använder flera ord som är specifika för området, använder dem på rätt sätt samt utvecklar dem och diskuterar kring dem.
Argumentera
Hur du framför dina argument.
Du kan uttrycka enkla ståndpunkter och kan motivera varför på ett enkelt sätt.
Du kan uttrycka ståndpunkter och motivera varför på ett tydligt sätt. Du kan också se enkla motargument och besvara dem.
Du kan uttrycka ståndpunkter, motivera varför på ett tydligt sätt samt se motargument och argumentera mot dig själv på ett välutvecklat sätt.
Källkritik
Hur väl du hanterar de källor du använder.
Du kan visa vilka källor som är bättre eller sämre än andra med vissa enkla förklaringar. Du använder orden "relevant" och "trovärdig" på ett enkelt sätt.
Du kan visa vilka källor som är bättre eller sämre än andra och argumentera utvecklat varför. Du använder orden "relevant" och "trovärdig" på ett fungerande sätt.
Du kan visa vilka källor som är bättre eller sämre än andra och argumentera välutvecklat varför. Du diskuterar källorna och problematiserar. Du använder orden "relevant" och "trovärdig" på ett välfungerande sätt.
Identitet
Hur väl du kan förstå hur du och samhället sitter ihop.
Du kan på ett enkelt sätt visa på hur du kan påverka samhället och hur samhället påverkar dig.
Du kan på ett utvecklat sätt visa på hur samhället påverkar dig och hur du påverkar samhället. Du kan se flera olika saker som påverkar dig.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur du kan påverka samhället och hur samhället påverkar dig. Du ser flera olika saker som påverkar dig och samhället och kan beskriva dem på ett välutvecklat sätt.
Aktuella frågor
Hur väl du tar till dig och förstår aktuella samhällsfrågor.
Du kan genom några olika medier ta till dig aktuella nutidsfrågor och enkelt diskutera kring dem. Du förstår enkelt om vilka nyheter som når oss. Du förstår i stora drag sambandet mellan demokrati och media.
Du kan genom några olika medier ta till dig aktuella nutidsfrågor samt diskutera kring dem på ett utvecklat sätt. Du kan också resonera kring vilka som nyheter som når oss och hur det påverkar samhället i Sverige och övriga världen. Du kan också utvecklat argumentera för hur media och demokrati hänger ihop.
Du kan genom några olika medier ta till dig aktuella nutidsfrågor samt diskutera kring dem på ett välutvecklat sätt. Du kan resonera kring nyhetsurvalet i olika medier samt problematisera kring medier i olika delar av världen. Du kan välutvecklat argumentera för hur demokrati och media hänger ihop-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: