Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender

Skapad 2019-12-02 09:08 i Harbo förskola Heby
Förskola
Barnen ska genom spännande och roliga uppdrag från tomtenissarna få möjlighet att använda sin fantasi och lära sig många olika saker.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

 

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

fantasi och föreställningsförmåga 

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

Vi vill att barnen med hjälp av sin fantasin ska kunna leka och lära. Att de ska uppleva att det är roligt att lära sig nya saker. 

Att på ett roligt sätt lära sig samarbete, matematik, skapande, hur olika tekniker fungerar, former och mycket mera. 

 

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi kommer varje dag under december månad få olika uppdrag från tomtenissarna. Det kommer vara tex. Att vi får lära oss nya sagor, sånger, olika skapande aktiviteter, matematik uppdrag och experiment mm. Vi kommer att läsa varje uppdrag för barnen och erbjuda dem saker för att kunna genomföra det. Vi erbjuder varje barn samma möjligheter att vara delaktig i aktiviteterna.

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

 • Uppdrag 1, den 2 december

 • Uppdrag 2, den 3 december

 • Uppdrag 3, den 4 december

 • Uppdrag 4 , den 5 december

 • Uppdrag 5, den 6 december

 • Uppgift 6, den 9 december

 • Uppgift 7, den 10 december

 • Uppgift 8, den 11 december

 • Uppgift 9 den 12 december

 • Uppgift 10, den 13 december

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: