Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2019-12-02 11:09 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Islam
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska
Islam är världens näst största religion. Stora delar av befolkningen på Arabiska halvön blev muslimer medan profeten Muhammed levde. Efter profetens död spred de arabisktalande muslimerna sin religion till andra folkslag långt utanför Mellanöstern. Idag lever de flesta av världens muslimer, omkring 80 procent, i länder där man har andra språk än arabiska som modersmål

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • De grundläggande traditionerna och riktningarna inom islam.
 • Hur påverkar religionen muslimers liv?
 • Vad skiljer och vad förenar olika tolkningar av islam?
 • Hur ser förhållandet till judendomen och kristendomen ut inom islam?
 • Hur har religion och samhälle påverkat varandra under islams historia?
 • Analysera kristendom, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

 

Följande begrepp är viktiga för att eleven ska kunna resonera om islam:

Allah – Gud
Islam, Muslim – Den som överlämnat sig till Gud
Koranen – Guds ord, den heliga boken
Muhammed – Profeten
Umma – Världens församling

De fem grundpelarna - islams heliga handlingar
Vittnesbördet – Trosbekännelsen som säger att Gud är en och Muhammed hans sändebud
Tidebönen – En muslim bör be fem gånger om dagen vid bestämda tidpunkter
Den religiösa skatten – En årlig skatt som betalas för att hjälpa behövande
Fastan – Den nionde månaden i den islamiska kalendern fastar muslimerna
Vallfärden – I Koranen står det att alla muslimer en gång i livet ska vallfärda till Mekka

Sunna – Det Muhammed gjorde, sa och tänkte och som används som rättesnöre för det goda livet
Hadither – Berättelser om Muhammed som ingår i Sunna.
Sharia – Tillsammans utgör Koranen och Sunna Sharia, det vill säga vägen om hur man sa leva
Haram – Sådant som är förbjudet enligt Sharia
Halal – Sådant som är tillåtet enligt Sharia

Sunni – Den stora inriktningen av islam
Shia – Den lilla inriktningen av islam. Finns främst i Iran och östra Irak

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Islams historia

 • Fördjupning Islam

 • Islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: