Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prä All You Need is Love

Skapad 2019-12-02 11:30 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet, som behandlar olika aspekter av tonårskärlek, baseras på texter i Spotlight 8 (kapitlet All You Need is Love). Utöver materialet i läromedlet tillkommer andra, elevskapande uppgifter som är kopplade till temat.
Grundskola 8 Engelska
"There is more hunger for love and appreciation in this world than for bread". Mother Teresa.

We all know the power of love - without it we hardly survive . Of course love comes in different shapes, sizes and colours; love is supposed to sweep you off your feet but it can also hurt... During the weeks to come we will look into the rather complicated thing they call love.

Innehåll

Mål

Mål med arbetsområdet är att du utvecklar din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i de olika texterna vi läser om kärlek 
 • kommunicera i tal och skrift – muntliga genrer, såväl som skrivna texter, (delvis i anknytning till filmen Juno)
 • använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd - utöka ordförrådet, lära in nya fraser, idiomatiska uttryck, grammatiska strukturer

Arbetets innehåll

Reading and Understanding

You can't Control Love (Spotlight 8, p 11-14)

Juno (Spotlight 8 p 16-17)

Annie on My Mind (Spotlight 8, p 20-22)

Am I Blue? (Spotlight 8, p 23-27)

Poems (Drive)

Speaking activities: What happens next?

Grammar activities

Web exercises

Film: Juno

Arbetssätt och redovisningsform

 1. I anknytning till filmen Juno kommer du att få välja mellan ett antal frågeställningar. Utifrån dessa skriver du sedan en  text. Texten lämnas in på Classroom.
 2. Skriva ett svarsbrev, (mailsvar)
 3. Välja en dikt, "lyrics", och spela in. Lägg inspelningen i Classroom - glöm inte att inleda med diktens rubrik.Arbetet med nya texter kopplade till läroboken; läsning, översättning och inlärning av nya ord, kommer du själv att ta allt större ansvar för efter hand terminen går.

Du kommer även att tränas i att bli säkrare i din bearbetning av en egenproducerad text. (Vid något tillfälle kommer du att läsa och ge respons på dina klasskamraters texter).

Visa din kunskap - Bedömning

I bedömningen tittar jag på:

 • din förmåga att skriva en sammanhängande text med god kvalitet, innehållsmässigt såväl som språkligt
 • din förmåga att uttrycka dig på ett välgrundat och tydligt sätt, anpassat till mottagaren 
 • dina 'kunskapande aktiviteter' på lektionstid - muntlig och skriftlig kommunikation, ibland kopplade till löpande uppgifter,
 • t.ex. i Workbook.

Reflektion

När du är klar med arbetsområdet ska du reflektera över följande frågor i kommentarsfältet i din planering:

 • Hur har jag utvecklat mitt skrivande - har jag provat någon ny strategi i min text?
 • Hur utvecklas jag muntligt - vågar jag mer? Oförändrat?
 • Har jag tagit ansvar för inlärningen av t ex nya ord och fraser?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: