Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation of an English speaking country

Skapad 2019-12-02 12:07 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 6
Ni kommer att arbeta i grupper med olika engelsktalande länder som ni sedan presenterar för klassen.

Innehåll

Vad ska göras?

 • Söka upp och arbeta med olika texter som tar upp olika aspekter av det land som du blir tilldelad. 
 • Sammanställa fakta och presentera dessa muntligt.
 • Jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Varför ska det göras? Förmågor att utveckla under arbetet:

 • Förstå och tolka innehållet i olika texter och medier som handlar om olika aspekter av ett engelsktalande land.
 • Formulera dig i tal.
 • Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • Reflektera över olika levnadsvillkor, kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Detta bör finnas med i din muntliga presentation:

 • Geography of your country
 • History
 • Something to do, tourist attractions
 • A famous person
 • Other interesting facts you can find, school system, what children do in their spare time, popular sports, animal life etc. 

Bedömningsaspekter:

 • hur du uttrycker dig muntligt på engelska 
 • hur du väljer texter från olika medier och använder i din presentation 
 • hur du jämför olika situationer i engelsktalande länder med egna erfarenheter och kunskaper                

Matriser

Muntlig redovisning engelska år 6-9

English speaking countries

Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helhet
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Jämförelse
Du gör ännu inte jämförelser mellan Sverige och ett engelsktalande land.
Du kommenterar enkelt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar någorlunda översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: