Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling ht-19 Månen

Skapad 2019-12-02 12:12 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Vi vill att barnen ska utveckla sin språkliga medvetenhet med hjälp av TAKK Att barnen har lärt sig vilka djur som är i sagan ”Godnatt alla djur” (verbalt och/eller med hjälp av TAKK)

Innehåll

 

 

Titel: 

Språkutveckling Det här säger Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa”

 

Forskning:

Att berätta så andra begriper lär man sig genom att både lyssna på andra och att själv försöka göra sig förstådd med de kommunikationssätt man har att tillgå. Ofta behövs en gemensam erfarenhetsbakgrund och tillgång till någon typ av visuellt stöd - kanske tecken som stöd - för att det tidiga berättandet sk kunna uppfattas av andra.” (Kärnämnen i förskolan, s 154)

 

”Språkutveckling handlar inte bara om att prata. Att lära sig lyssna är minst lika viktigt och utgör kanske språkutvecklingens allra viktigaste inslag, vilket poängteras i läroplan (Lpfö98/2010) samt utförligt motiveras i bakgrundstexten (Utbildningsdepartementet, 2010)” (Kärnämnen i förskolan s 159)

 

Språket är en av de viktigaste förutsättningarna för att lära. Språket hjälper oss att organisera erfarenheter och kunskaper och att minnas dem bättre. Genom att delta i samtal och prata med vuxna och andra barn skaffar barn sig kunskap om det mesta: sig själva, den närmaste omgivningen, naturen och andra människor (Gjems, 2011 i kärnämnen i förskolan) s. 167. 

 

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin språkliga medvetenhet med hjälp av TAKK

 

Målkriterier: (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Att barnen har lärt sig vilka djur som är i sagan ”Godnatt alla djur” (verbalt och/eller med hjälp av TAKK) 

 

Aktiviteter för att nå målen: (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

Ställa öppna frågor

Läsa böcker

Dramatisera sagor

Samtal om bildkort

Tecken och bilder som stöd (AKK).
Kollegialt lärande mellan såväl pedagog till barn som barn till barn.
Undervisning i mindre grupp (3-4 barn) för att öka kommunikationen.

Miljö: (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

  • Bild och tecken kort 

  • Djuren i sagan

  • Litteraturen ”Godnatt alla djur”

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

  • Observation 

  • Reflektion

  • DigitaltBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: