Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2019-12-02 13:16 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Koll på NO kapitel 5 Vilka naturtyper finns på jorden? Hur anpassar djur sig till sina livsmiljöer?

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 19/20  Årskurs 6 Tidsperiod v 50- 4

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

 

                                   

Så här kommer vi att arbeta:

- Läsa texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras
- Se filmer och anteckna (gemensamt och självständigt)
- Söka och sammanställa information.
- Göra en egen presentation av ett djur och redovisa den i klassen

Elevens ansvar och inflytande

- Läsa texter i Koll på NO
- Föra anteckningar 
- Aktivt delta i arbetet på gemensamma lektioner.
- Se till att alla uppgifter är gjorda och i rätt tid.
- Redovisa den egna presentationen i klassen.

 

Du skall kunna följande:

…vad biologisk mångfald är (s.76)

…vilka olika naturtyper det finns på jorden (s.77)

…några kännetecken för varje naturtyp

…skillnader mellan olika naturtyper (jämföra)

…varför växterna är viktiga (s.77)

…ge exempel på några anpassningar ett djur fått för att klara klimatet, miljön

    och födan

…ge exempel på hur människan påverkar djur- och växtlivet negativt och 

    varför det sker (s.96-97)

…förklara varför vissa djurarter är hotade (s.98-99)

...redovisa djuret du valt i en digital presentation och berätta till

 

 

Kunskapskrav och bedömning

se matris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: