Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeln: Judendomen och Kristendomen

Skapad 2019-12-02 13:21 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Arbetsområdet tar upp likheter och skillnader mellan de båda bokreligionerna. Vi diskuterar den gemensamma grunden och vad som skiljer religionerna åt. Vi kommer att diskutera både existentiella frågor samt frågor kring olika högtider t ex. Helt naturligt kommer det att göras en del jämförelser med den tredjesyskonreligionen Islam under arbetes gång Studier av delar av Bibeln, hur religionen påverkar individen samt hur samhället har påverkat och påverkar relionen och tvärtom är också frågor vi kommer att ta upp. Att att arbeta med, bearbeta, kunna och kunna använda begrepp - både ämnesknutna och generella ingår naturligtvis också i studierna

Innehåll

Arbetsområdet tar upp likheter och skillnader mellan de båda bokreligionerna.  Vi diskuterar den gemensamma grunden och vad som skiljer religionerna åt. Vi kommer att diskutera både existentiella frågor samt frågor kring olika högtider t ex.

 

Helt naturligt kommer det att göras en del jämförelser med den tredjesyskonreligionen Islam under arbetes gång

 

Studier av delar av Bibeln, hur religionen påverkar individen samt hur samhället har påverkat och påverkar relionen och tvärtom är också frågor vi kommer att ta upp.

 

Att att arbeta med, bearbeta, kunna och kunna använda begrepp - både ämnesknutna och generella ingår naturligtvis också i studierna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: