Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutinsituationer med språk i fokus.

Skapad 2019-12-02 14:49 i Förskolan Rubinen Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi på Räven vill att hela dagen ska genomsyras av att vi ser ett lärande i alla situationer. Alla i arbetslaget har inställningen att vi ser det kompetenta barnet – att barn kan.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi ser att alla barn växer av att kunna själva. Det är viktigt att vi som pedagoger finns närvarande så att barnen kan klara av situationen. Vi ser att barnen växer av att klara saker själva. För att gynna barnens språkutveckling samt lärande utför vi dessa vardagssituationer med medvetna samt pedagogiska val. 

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Mål - Våra vardagssituationer ser vi som ett bra tillfälle till undervisning. Exempel för vardagssituationer är på-/avklädning, vid matbordet och toabesök. Samtala med barnen och reflektioner samt egna funderingar och tankar. Vi vill att barnen utvecklar sin självständighet och inflytande genom att ge dem vägledning och tid.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sitt språk och ett intresse för kommunikation och socialt samspel i nämnda vardagssituationer.
 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för vad som ska hända härnäst - vad ska jag ta på mig för att inte frysa eller bli för varm. Reflektion och eftertanke om sin vardag.
 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sin kunskap och motorik vid påklädning och vid måltiden.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -   

Toalettbesök/blöjbyte - De yngre barnen som behöver hjälp samtalar vi med och sätter ord på det vi gör. Exempel: höger fot, färg på kläder, mönster på kläder. Samt uppmuntrar att prova själva. Stöttar vid handtvättning, exempelvis hjälper till att slå på kranen.  Vi har även bilder vid skötbordet som barnen kan prata om. 

De äldre barnen väntar på sin tur på toabesök, samt påminner om handtvätt. 

 

Sovvila -  Sovvilan är likadan varje dag. Barnen har bestämda platser och vi uppmuntrar barnen att själva gå till sin sovplats. Vi bäddar om dem och en pedagog sitter i rummet tills alla barnen har somnat.

 

Hallen - Vi uppmuntrar barnen om att först prova själva eller fråga deras kamrater om de behöver hjälp. Med de barnen som är i de yngre åldrarna benämner vi vad vi gör och vad föremålen heter. Vi har sett över vad vi kan göra i hallen så att barnen själva kan klä på sig. Ett bildstöd för vilka kläder som passar för dagen. Vi har sänkt en skohylla i den inre hallen så att barnen lättare kan sätta upp sina skor i den yttre hallen, då det blir ganska trångt i den yttre hallen när det är mycket skor där. 

 

Måltiden - Alla barn och pedagoger sitter på bestämda platser märkta med sitt djur och namn för att skapa trygghet och ett lugn. Vid matborden har vi hjälp av bildstöd där vi både säger samt visar vad det är, ex. "mjölk, tack" m.m. Vi uppmuntrar även barnen att göra. 

Vi sitter vid tre bord och vi uppmuntrar till en bra konversation vid matbordet där alla ska få komma till tals. Vi kan prata om vad som hände på förmiddagen för att återkoppla och fånga barnens tankar och intressen för kommande projekt eller vilken färg och form maten har. 

 

 

Förutsättningar - I alla vardagssituationer är det viktigt att vi samtalar med barnen samt sätter ord på föremål och situationer som de kommer i kontakt med. En bra struktur. Vi behöver ge barnen möjlighet i miljön att själva klara så mycket som möjligt. Närvarande och medvetna pedagoger som ser det kompetenta barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: