Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julkalender 2019

Skapad 2019-12-02 14:57 i Lindbergs förskola Varberg
Julkalender med Qr
Förskola
Julkalender med fokus på att ge barnen nya upptäckter genom Qr

Innehåll

Mål:

 • Att varje barn får prova teknik
 • Uppmärksamma varje enskilt barn
 • Synliggöra våra traditioner kring jul
 • Öka barns språkutveckling, motorik och ge barnen nya upplevelser på ett lustfyllt sätt.
 • att vi ökar barnen matematiska förmågor då vi räknar ner och upp i kalendern.

 

Genomförande:

Ett brev kommer från Nissen där Nissen berättar att han fixat vår kalender då den var tom.

I kalendern finns säckar med varje barns namn på och i säcken finns en Qr kod med olika saker som sånger, skapande, gymnastik mm.

Varje Qr kod har vi pedagoger valt ut för att kunna få in barnens intresse och för att kunna ge dem förutsättningarna till de olika delarna i läroplanen på ett lustfyllt sätt.

Nissen har även lämnat en film där han visar sig.. Sen vet man aldrig vad Nissen kommer hitta på under december månad. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: