Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 1-3

Skapad 2019-12-02 14:59 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 4 Matematik
Här är målen för de tre första kapitlen i Matteborgen 4A: Taluppfattning, Addition & subtraktion och Geometri.

Innehåll

Mål för eleven:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 1-3.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A, kap. 1 - 3

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000 samt sätta ut tal på en tallinje.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till 10 000.
Addition och subtraktion
Du skall kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000.
Du kan addera och subtrahera, men känner osäkerhet kring detta.
Du kan addera och subtrahera inom talområde 0 - 10 000.
Du skall kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt
Du kan använda addition och subtraktion vid problemlösning och bedömer om ditt svar är rimligt.
Du ska kunna se sammanhangen mellan addition och subtraktion och kunna förstå hur likhetstecknet används
 • Ma  4-6
Du är osäker på sammanhangen mellan addition och subtraktion. Du är också osäker på innebörden av likhetstecknet T ex: 3 + 6 =9, 9 - 6 = 3 5 + ___ = 13
Du förstår sammanhangen mellan addition och subtraktion, samt likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du kan mäta och uppskatta. Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du ska känna igen, namnge och kunna rita enkla tvådimensionella och tredimensionella figurer samt känna till begreppen hörn, sida, längd och bredd.
 • Ma  4-6
Du är osäker på vad de geometriska figurerna kallas och hur man ritar dem.
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurera.
Du skall kunna beräkna omkretsen av en kvadrat eller en rektangel.
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur man beräknar omkretsen.
Du kan beräkna omkretsen av en kvadrat eller en rektangel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: