Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Je suis perdue

Skapad 2019-12-02 15:14 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På detta området kommer du att lära dig att fråga efter vägen och att förstå beskrivningen om du går vilse. Samt namn på olika byggnader och platser i en stad.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift och

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där språket används

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:

 

 • fråga efter och beskriva vägen

 • namn på olika byggnader och platser i en stad

 • förstå, böja och använda verb ”aller”, oregelbundet verb

 • att översätta ord och meningar och att förstå enkla texter

 • redovisa det du lärt dig skriftligt och muntligt.

 •  

Arbetssätt

Vi arbetar gemensamt med att lyssna, härma, skriva och översätta ord och meningar, göra muntliga och skriftliga övningar, träna uttal, lyssna på musik, översätta musik, dramatisera olika innehåll för att befästa kunskaperna, använda Internet och prata om språk och kultur. Dessutom jobbar vi individuellt med utgångspunkt boken ”Bon voyage 2”.

Bedömning

Bedömning sker löpande under lektioner genom samtal och testövningar.

 

Du ska visa att du kan:

 

 • förstå texter och förstå talat språk
 • uttrycka dig muntligt (artikulation och betoning)
 • översätta ord och meningar'
 • använda dig av grammatiken vi gått igenom
 • använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd (omformulering, frågor, förklaringar, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet...)

   

Matriser

M2
Je suis perdue

>
>>
>>
>>>>
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: