Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, kombinatorik, statistik

Skapad 2019-12-02 15:46 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Matematik
Hur stor sannolikhet är det egentligen att slå en sexa med tärningen? Kan man räkna ut sannolikhet på vad som helst? Och hur i hur många kombinationer kan jag klä mig? Sen det där med diagram, kan de lura oss...…..?

Innehåll

De sista veckorna före jul jobbar vi med detta ämne i kap 4 i matteboken

Du kommer få genomgångar

Du kommer få diskussionsuppgifter

Du kommer bli bedömd via små bedömningsuppgifter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: