Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap "Att leva tillsammans i samhället"

Skapad 2019-12-02 16:09 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
En familj kan se ut på många olika sätt. Som barn kan man leva med en mamma och en pappa, eller med två mammor, eller två pappor eller med en förälder, eller kanske på något annat sätt. Ja, det finns många olika sätt att leva tillsammans på. Har du någon gång funderat på varför man egentligen går i skolan? Familjen och skolan är viktiga saker för barn och ungdomar, därför ska vi titta närmare på de här sakerna.

Innehåll

Målet med det här arbetsområdet är att du ska kunna…

  • beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.
  • förklara hur äktenskapsskillnad (skilsmässa) går till och hur domstolen ska ta till vara ”barnets bästa”.
  • resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
  • analysera och kritiskt granska vilka som bestämmer över skolan idag.
  • uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbning.
  • Känna till begrepp såsom giftermål, sambo, adoptera, fosterförälder, skolplikt etc.

 

 

I undervisningen kommer vi att…

 

 Vi kommer att utgå från texter och bilder i digitala läroboken Gleerups samt se filmer. Vi kommer att samtala och göra värderingsövningar.

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet och diskussionerna i klassrummet. Du kommer också att skriftligt få visa dina kunskaper.

Uppgifter

  • Samhällskunskap, läxförhör måndag vecka 3

  • Samhällskunskap, läxförhör måndag vecka 3

  • Samhällskunskap, läxförhör måndag vecka 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: