Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda gruppen ut och gå.

Skapad 2019-12-02 18:04 i Speldosan Haninge
Förskola
Genom boken ut och gå utforskar barnen gränsen mellan fantasi och realitet. Krokodiler,bilar och krokodilbilar.

Innehåll

 

 

 

Vilket/vilka av läroplanens mål vill vi ska ligga till grund för vår undervisning.

 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

Fantasi och föreställningsförmåga

 

Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 
 

 

 

 

 

 

Vilket är vårt gemensamma projektfokus?

 

Boken ”ut och gå”

 

Använda motorik och fantasi (påklädning och krokodilbilar)

 

Röda gruppens projektfokus: Krokodilbilar

Barnen intresserar sig för levande krokodiler, bilar, men också hur krokodilbilar ser ut.

 

Mål

 

Klä på sig själva

 

Tro på sig själv, att dom kan själva

 

Utveckla motoriken, tex påklädning, promenad, finmotorik – måla, klippa…

 Utveckla finmotoriken

öka ordförrådet och observationsförmågan
 

 

 

 

Syfte

 

Stärka självförtroendet, bli en egen individ. Kunna klä på sig, och kunna hantera sin egen grov/finmotorik.

 

Att träna på att få använda sin fantasi.

 Träna finmotorik genom t.ex. målning och bilbygge.

 Träna på att ställa egna hypoteser. Resonera kring naturvetenskapliga frågor.

 

 

Gemensam frågeställning

 

Vilka strategier använder barnen vid påklädning?

 

På vilka sätt får barnens fantasi och kreativitet komma fram?

 

Hur kan gruppaktiviteter stärka gruppdynamiken? Respekt, samspel, konflikthantering.

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: