Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia, 1700-och 1800-tal

Skapad 2019-12-02 18:58 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 6 Historia
Frihetstiden och Gustavianska tiden i Sveriges historia. Vad hände då och hur har det påverkat Sverige idag? Under 1800-talet växte det "nya Sverige fram". Vi tar reda på vilka förändringar som påverkade samhället under tiden och vilka spår som finns kvar i dagens samhälle.

InnehållMål: Du ska kunna förklara:
- Sveriges ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
- Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
- Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
- Om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
- Begreppen - envälde, ståndssamhälle, tryckfrihet, statskupp, frihetstiden, demokrati, reform, arrendera, imperium, emigrera
- Berätta om Gustav den III och några vetenskapsmän/uppfinnare. 

Metod och arbetssätt:
Läromedel - Puls Historia, Upptäck historia, Clio online, Historierummet (radio).
Lärarledda genomgångar och diskussioner, resonemang kring orsakssamband. 
Skriftliga uppgifter (Svara på frågor till texter).

Bedömning:
Lektionsaktiviteter
Prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: