Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik

Skapad 2019-12-02 23:54 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Fysik
Hur kommer det sig att du kan se blixten innan du hör den? Fladdermöss och U-båtar, vad har de gemensamt? Hur funkar en kikare och en kamera? Det är några av frågorna du kan besvara efter detta arbetsområde.

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Diskutera i klassen tillsammans.
 • Se filmer som belyser fakta, centrala begrepp och modeller.
 • Quiz med Socrative
 • Genomgångar av fakta, centrala begrepp och modeller.
 • Demonstrationer
 • Laborationer
 • Arbeta med några instuderingsuppgifter.

 När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Veta vad en ljudvåg är.
 • Veta vad som menas med starka och svaga ljud och att man mäter dessa i decibel.
 • Veta vad som menas med höga och låga toner och att man mäter dessa i Hertz.
 • Känna till vilka ljud örat kan uppfatta.
 • Veta vad som menas med buller och hur det påverkar människors hälsa.
 • Veta hur ljud sprids i luften och andra material.
 • Känna till ljudets hastighet i luft.
 • Veta hur eko fungerar och hur det används i ekolod och av fladdermöss.
 • Känna till hur örat uppfattar ljud.
 • Veta vad en ljuskälla är (solen, stjärnor, eld, lampor).
 • Känna till ljusets hastighet och vad som är speciellt med just ljushastigheten.
 • Veta vad som menas med reflektion av ljus och kunna ge några exempel på föremål som reflekterar ljus (speglar, månen).
 • Veta vad som menas med brytning av ljus och kunna ge exempel på några föremål som bryter ljus och hur det används (totalreflektion, prismor, linser, optiska kablar).
 • Veta hur bilder kan avbildas i exempelvis en kamera.
 • Känna till hur ögat uppfattar ljus.
 • Känna till vad färg är och vad vi menar med synligt ljus och vilket ljus ögat inte kan uppfatta.
 • Känna till hur en datorskärm / mobilskärm fungerar för att kunna visa många olika färger.

Uppgifter

 • Powerpointfiler ljud och ljus

 • Powerpointfiler ljud och ljus

 • Arbetshäfte akustik och optik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: